Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii w lutym 3,7% rdr

Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii w lutym 3,7% rdr

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w lutym 3,7 proc. rdr, podczas gdy wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 2,4 proc. rdr - poinformował we wtorek w komunikacie Narodowy Bank Polski.

Zgodnie z komunikatem banku centralnego w lutym 2021 r. w relacji rok do roku inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,7 proc. wobec 1,5 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,5 proc. wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,7 proc. wobec 3,9 proc. miesiąc wcześniej. Natomiast tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,3 proc., w porównaniu z 2,6 proc. miesiąc wcześniej.

NBP przypomniał, że co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. O ile wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów, o tyle przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka.

"To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami" - wyjaśnił bank.

Według NBP najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

 

Przeczytaj także