Od 2021 r. szerszy zakres monitorowania skupu mleka

Od 2021 r. szerszy zakres monitorowania skupu mleka

Od tego roku zwiększa się zakres danych, o których podmioty skupujące mleko krowie od rolników muszą informować dyrektora oddziału terenowego KOWR. Chodzi m.in. o zawartość tłuszczu i białka w mleku. Jest to spowodowane unijnymi przepisami.

Szerszy zakres raportowanych danych pociągnął za sobą zmianę wzoru formularza. Raport trzeba składać co miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca. Po raz pierwszy podmioty, tj. mleczarnie i inne firmy skupujące, powinny przesłać go do 15 lutego 2021 r. - zaznaczył zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński.

W prowadzonym przez KOWR rejestrze podmiotów skupujących mleko jest 305 firm. W 80 proc. są to mleczarnie.

Jak informuje KOWR, nowy zakres informacji będzie dotyczył ilości skupionego surowego mleka krowiego, w tym mleka ekologicznego (w kilogramach o rzeczywistej zawartości tłuszczu); zawartości tłuszczu w surowym mleku (jako procent masy produktu); zawartości białka w surowym mleku krowim (jako procent masy produktu) oraz ilość ekologicznego surowego mleka krowiego (w kilogramach przy rzeczywistej zawartości tłuszczu).

Jak wyjaśnił KOWR, takimi danymi dysponują już podmioty skupujące mleko, które systematycznie badają przywożony surowiec. Dotychczas nie było potrzeby ich podawania, jednak nowe przepisy UE wymagają ich ujawnienia. Celem zmiany jest lepsze monitorowanie unijnego rynku mleka, gdyż dane ze wszystkich krajów członkowskich będą trafiały do analiz w Komisji Europejskiej.

KOWR przypomina, że dostarczanie informacji miesięcznej dot. mleka jest obowiązkowe. Za niewykonanie tego obowiązku grożą kary pieniężne.

Nowy formularz "Informacji miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego" znajduje się na stronie KOWR, w zakładce https://www.kowr.gov.pl/interwencja/mleko-i-przetwory-mleczne. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

Przeczytaj także