PE i Rada osiągnęły porozumienie ws. 47,5 mld € na przeciwdziałanie skutkom Covid-19

PE i Rada osiągnęły porozumienie ws. 47,5 mld € na przeciwdziałanie skutkom Covid-19

Parlament Europejski i reprezentująca Radę prezydencja niemiecka osiągnęły wstępne porozumienie ws. wsparcia finansowego w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19, m.in. jej konsekwencjom społecznym. Chodzi o 47,5 mld euro w ramach programu REACT-EU - podał PE.

Program REACT-EU zapewni 47,5 miliarda euro w ciągu najbliższych dwóch lat. Środki zostaną udostępnione za pośrednictwem funduszy strukturalnych UE, przy czym 37,5 mld euro zostanie przeznaczone na 2021 r., a 10 mld euro na 2022 r.

Środki zostaną przydzielone przy udziale władz lokalnych i regionalnych, a także odpowiednich organów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie i partnerów społecznych.

Inwestycje będą koncentrować się na sektorach najbardziej dotkniętych skutkami ekonomicznymi pandemii. Podział zasobów zostanie określony przez Komisję na późniejszym etapie w drodze aktów wykonawczych.

Współsprawozdawca projektu, europoseł Andrej Nowakow (Europejska Partia Ludowa) powiedział, że REACT-EU to podręcznikowy przykład pokazujący, jak polityka spójności jest częścią procesu ożywienia gospodarczego.

"Firmy i opieka zdrowotna mocno ucierpiały, a te fundusze będą powiewem świeżego powietrza. Mamy nadzieję, że Rada przezwycięży swoje wewnętrzne podziały, aby umożliwić przepływ środków na odbudowę w całej UE” - wskazał.

Współsprawozdawczyni Constanze Krehl (Socjaliści i Demokraci) powiedziała, że REACT-UE musi skupić się na społecznych skutkach kryzysu Covid-19 oraz na regionach i ludziach, którzy ucierpieli najbardziej przez kryzys.

"Obejmuje to projekty transgraniczne oraz wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących i młodzieży. Wszystkie wydatki muszą być zgodne z celami zrównoważonego rozwoju, a także z porozumieniem klimatycznym z Paryża - powinno to być oczywiste, ale dobrze jest przypomnieć państwom członkowskim o tych zobowiązaniach” - zaznaczyła.

Porozumienie wymaga poparcia Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po opublikowaniu w unijnym Dzienniku Urzędowym.

REACT-EU to propozycja Komisji mająca na celu zaradzenie skutkom gospodarczym pandemii Covid-19, w postaci zmiany rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, regulującego obecny okres programowania w ramach polityki spójności.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

Przeczytaj także