Podkarpackie: Pracodawcy zgłosili zamiar zwolnienia ponad 3,3 tys. osób

Podkarpackie: Pracodawcy zgłosili zamiar zwolnienia ponad 3,3 tys. osób

Od początku roku do 27 listopada br. podkarpaccy pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy (PUP) zamiar zwolnienia 3 341 pracowników. Z tej liczby wypowiedzenia wręczono 2 391 pracownikom – poinformował we wtorek Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie.

Jak dodał dyr. WUP Tomasz Czop, wręczone wypowiedzenia stanowią 71,6 proc. wszystkich zgłoszeń.

„Patrząc z perspektywy tych ostatnich miesięcy wśród pracodawców zgłaszających do PUP zwolnienia najczęściej pojawiały się podmioty branży automotive i lotniczej. Samo zjawisko wydaje się normalizować, na co wskazuje zmniejszający się od sierpnia br. poziom zwolnień grupowych” - podkreślił.

Zdaniem Czopa, na trudną sytuację przede wszystkim w branży motoryzacyjnej i lotniczej, poza pandemią, nałożył się również spadek popytu, wynikający ze spowolniania gospodarki światowej.

Jak zauważył dyrektor WUP, pandemia nie dotknęła w takim zakresie, jak się pierwotnie spodziewano, budownictwa czy turystyki. „Jednak sytuacja wciąż jest trudna, a długofalowe skutki SARS-CoV-2 są trudne do przewidzenia” – zastrzegł.

Czop podkreślił, że w ciągu tego roku niektórzy pracodawcy zdecydowali się na redukcję planowanych zwolnień, w całości lub części. „W sumie zredukowano liczbę zapowiedzianych zwolnień o 1 362 miejsca pracy tj. o prawie 41 proc. ogółu zgłoszeń. Istotnym czynnikiem łagodzącym negatywne skutki pandemii są również kolejne edycje rządowych Tarcz Antykryzysowych” – powiedział.

W ocenie Czopa w nadchodzącym 2021 roku, pomimo trudniejszych warunków funkcjonowania, niektóre firmy będą musiały zareagować na spadek popytu dostosowaniem poziomu realizacji zamówień do nowych warunków. „Część pracodawców będzie musiała kooperować czy szukać nowych kontrahentów i możliwości zbytu dla własnej produkcji. Dotyczyć to będzie jednak nielicznych branż, jak na przykład produkcji elementów dla budownictwa” – uważa dyr. WUP.

Czop dodał, że większe przedsiębiorstwa mogą rozpocząć produkcję nowego asortymentu lub usług. „Takie możliwości otwiera posiadanie zaawansowanego parku maszynowego oraz produkcji i obróbki metalu czy tworzyw sztucznych na wysokim, światowym poziomie” – zaznaczył.

Na Podkarpaciu w październiku br. było zarejestrowanych 84,8 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu do września br. liczba bezrobotnych spadła o ok. 0,6 tys. osób. Stopa bezrobocia w końcu października br. wyniosła tyle samo, co na koniec września br. to jest 8,9 proc. (PAP)

Autor: Wojciech Huk

Przeczytaj także