Prawie 270 mln zł trafi do samorządów na sprzęt do zajęć online

Prawie 270 mln zł trafi do samorządów na sprzęt do zajęć online

Prawie 270 mln zł trafi do jednostek samorządu terytorialnego (JST) na zakup sprzętu i usług niezbędnych do prowadzenia zajęć online - poinformował w piątek PAP wiceminister finansów Sebastian Skuza.

"Prawie 270 mln zł trafi do samorządów na zakup sprzętu i usług niezbędnych do prowadzenia zajęć online. To kolejna pozytywna informacja jeśli chodzi o wsparcie JST w trakcie pandemii. MF na bieżąco analizuje sytuację finansową samorządów i podejmuje działania ułatwiające im funkcjonowanie. Aktualnie szkoły funkcjonują w trybie zdalnym, dlatego chcemy ułatwić nauczycielom prowadzenie zajęć na odległość, tam gdzie jest to utrudnione" - zapewnił Skuza w informacji przesłanej PAP.

Ministerstwo wyjaśniło, że przekazało do wszystkich JST informację o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. "w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (tzw. 500+ dla nauczycieli)". Łącznie samorządy dostaną 269 mln 732 tys. zł.

MF podaje, że część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 r. – zaplanowana w wysokości ponad 49,8 mld zł – jest o blisko 6,8 mld zł (15,7 proc.) wyższa od kwoty subwencji oświatowej określonej na rok 2018 (ok. 43,1 mld zł). Z kolei planowana na rok 2021 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi ponad 52 mld zł i jest większa w porównaniu do kwoty subwencji oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020 (ponad 49,8 mld zł) o ponad 2,2 mld zł, tj. o 4,4 proc.

"W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.; skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli" - napisano.

MF podkreśla, że podział części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu dokonywany jest według zobiektywizowanych zasad, określonych przepisami prawa. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dodatkowe środki subwencji w ramach podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, wyodrębnionej zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z informacją resortu finansów, zwiększenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej mogą być dokonane jedynie ze środków tej rezerwy, w oparciu o kryteria jej rozdysponowania.

Ministerstwo przypomina, że część oświatowa subwencji ogólnej nie jest jednym źródłem finansowania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zasady finansowania oświaty samorządowej określone zostały w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z nią środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu.

"Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencje ogólne (w tym jej cześć oświatowa) i dotacje celowe z budżetu państwa. Nie można zatem odnosić wydatków ponoszonych na realizację zadań oświatowych wyłącznie do kwoty subwencji oświatowej" - zaznacza MF. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

 

Przeczytaj także