Reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Ministerstwo Rozwoju chce, by na podstawie decyzji lokalizacyjnej było można realizować jedynie zabudowę plombową; tradycyjne wuzetki trafią do kosza - pisze piątkowa "Rzeczpospolita".

Jak pisze "Rz", do prekonsultacji społecznych trafił dokument "Reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego", przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Zawiera wstępne założenia nowej ustawy planistycznej.

"Proponuje się zmiany dotyczące warunków zabudowy. Mają je zastąpić decyzje lokalizacyjne. Na ich podstawie będzie można realizować inwestycje uzupełniające na terenach o zwartej zabudowie, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną i społeczną. Pod jednym warunkiem, że będzie zgodna ze standardami urbanistycznym" - czytamy w "Rzeczpospolitej"..

Dziennik podaje, że ministerialny dokument nic jednak nie mówi, jak długo po wejściu w życie nowej ustawy planistycznej będą obowiązywały wydane wcześniej warunki zabudowy.

"Z ministerialnego dokumentu również wynika, że gminy będą uchwalać dwa typy planów: ogólny przeznaczenia terenów – o charakterze prawa miejscowego, oraz zabudowy, a także standardy urbanistyczne" - napisano.

Pierwszy plan zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i obejmie teren całej gminy. Drugi doprecyzuje ustalenia zawarte w planie przeznaczenia oraz zastąpi miejscowy plan, a na terenach, dla których nie uchwalono planu zabudowy, mają obowiązywać standardy urbanistyczne. (PAP)

Przeczytaj także