Rząd dzisiaj zajmuje się Tarczą Finansową 2.0 dla firm

Rząd dzisiaj zajmuje się Tarczą Finansową 2.0 dla firm

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się projektem uchwały ws. Tarczy Finansowej 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm; jej budżet to 13 mld zł - informuje KPRM. Nowa transza pomocy ma być wypłacana od 15 stycznia do końca marca z możliwością przedłużenia jej do końca czerwca br.

Jak wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na temat projektu uchwały rządu w sprawie programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”, dla mikrofirm jak i sektora MŚP zarezerwowano po 6,5 mld zł.

Finansowanie w ramach Tarczy 2.0 ma być prowadzone od 15 stycznia do 31 marca z możliwością przedłużenia do 30 czerwca 2021 roku. Wyjaśniono, że udzielenie subwencji będzie zależało m.in. od zanotowanego określonego spadku obrotów jak i prowadzenia działalności w ramach co najmniej jednego kodu PKD. Wymieniono ich ponad 40, dotyczą one m.in. sprzedaży detalicznej odzieży, żywności i napojów czy wyrobów tekstylnych; prowadzenia hoteli, placówek gastronomicznych, siłowni, parków rozrywki, kin. W Tarczy wyliczono również kody PKD dla działalności: pilotów wycieczek, fizjoterapeutów, organizatorów wycieczek, muzeów, obiektów kulturalnych, czy agencji reklamowych.

Tłumacząc istotę rozwiązań ujętych w projekcie wskazano, że warunkiem umorzenia 100 proc. subwencji będą: kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej, utrzymanie średniego zatrudnienia (mikroprzedsiębiorstwa) lub rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji (MŚP) a także "dodatkowe warunki dotyczące przeznaczenia środków z subwencji".

"Zgodnie z szacunkami Polskiego Funduszu Rozwoju z finansowania skorzystałoby od 40 do 70 tysięcy przedsiębiorstw, zależnie od dynamiki zmian gospodarczych oraz decyzji Rady Ministrów dotyczącej objęcia Programem 2.0 poszczególnych PKD. Celem Programu 2.0 byłoby zapobieganie znacznemu spadkowi przychodów i utracie płynności finansowej, a w konsekwencji zmniejszeniu ryzyka utraty miejsc pracy i bankructwa najbardziej dotkniętych przedsiębiorstw" - czytamy w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Zgodnie z porządkiem obrad, Rada Ministrów we wtorek rozpatrzy też projekt uchwały ws. zmian w pierwszej Tarczy Finansowej PFR dla małych i średnich firm, w której zarekomendowano wybranym branżom uzyskanie umorzenia do 100 proc. subwencji w zależności od spełnienia określonych warunków. Projekt ma zawierać listę ponad 40 kodów PKD, które pokrywają się z kodami wymienionymi w przypadku Tarczy Finansowej 2.0.

"Od jesieni 2020 roku, niektóre obszary gospodarki zostały w sposób szczególny dotknięte ponownymi ograniczeniami, np. działalność kulturalna (kina, muzea, itp.), działalność rekreacyjna i sportowa, gastronomia, rozrywka oraz transport, a gospodarka ponownie znalazła się pod znaczną presją z powodu drugiej fali pandemii, która okazała się znacznie bardziej intensywna niż wiosną. W związku ze stałym pogarszaniem się warunków gospodarczych w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, niezbędne jest podjęcie dalszych działań wspierających finansowo sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" - napisano w informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie.

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu ma również zająć się też trzecim projektem uchwały, tym razem dotyczącym programu wieloletniego ws. finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku. Przewidziano m.in. rozszerzenie grona beneficjentów programu. W uzasadnieniu czytamy, że potencjalnymi przyszłymi beneficjentami programu będą podmioty, którym zostaną przekazane, w celu wykonywania zadań zarządcy, określone odcinki linii kolejowych zarządzane przez PKP PLK. Ma dotyczyć to przede wszystkim linii nieeksploatowanych lub o niskich parametrach eksploatacyjnych.

Założono również zmianę w ramach źródeł finansowania poszczególnych zarządców oraz przeznaczonych dla nich kwot, w szczególności: zmniejszenie dofinansowania PKP PLK z budżetu państwa o 221 mln zł oraz zwiększenie dofinansowania spółki z Funduszu Kolejowego, przeznaczenie dodatkowych ok. 6 mln zł rocznie na rzecz SKM w Trójmieście.

"Ujęte w projekcie zmiany pozwolą na bardziej efektywne zarządzanie odcinkami linii kolejowych obecnie nieeksploatowanymi bądź o niskich parametrach użytkowych, dzięki ich przekazaniu podmiotom znającym lokalne uwarunkowania, o mniejszej strukturze, która pozwala na szybszą i bardziej adekwatną reakcję na istniejące potrzeby. Zmiana programu ułatwi zatem nie tylko poprawę parametrów infrastruktury kolejowej na zaniedbanej części sieci kolejowej, ale wpisuje się również w politykę rządu, która ma na celu powstrzymanie marginalizacji znaczenia tzw. Polski powiatowej, wstrzymania ograniczania ruchu kolejowego do mniejszych miejscowości oraz zapewnienia sprawnego systemu komunikacyjnego zwłaszcza dla mieszkańców miejscowości oddalonych od dużych aglomeracji miejskich" - napisano w założeniach projektu uchwały kolejowej. (PAP)

Przeczytaj także