Spółki giełdowe - skrót informacji

Spółki giełdowe - skrót informacji

- Allegro wejdzie w skład uczestników indeksu Stoxx Europe 600 - poinformowała agencja Bloomberg. Wśród kilku spółek, które opuszczą ten indeks, znajduje się również LPP.

- Grupa Echo Investment podpisała przyrzeczone umowy zakupu zabudowanych nieruchomości w Poznaniu, Łodzi i Krakowie za łączną cenę 41,63 mln euro - podała spółka w komunikacie. Umowy zostały zawarte ze spółkami z grupy Tesco.

- Modelowa marża downstream PKN Orlen spadła w listopadzie 2020 roku do 5,2 USD na baryłce z 5,8 USD w październiku - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

- Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła mBankowi utrzymywanie dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie 3,24 pkt. proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego - podał bank w komunikacie.

- Komisja Nadzoru Finansowego podniosła bufor kapitałowy na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych Getin Noble Banku do 1,36 pkt. proc. z 1,32 pkt. proc. wcześniej ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) – podał bank w komunikacie.

- Celon Pharma zakłada dalszy wzrost sprzedaży eksportowej w 2021 r. Przychody krajowe będą stanowiły coraz mniejszą część sprzedaży - poinformował PAP Biznes zarząd spółki. Wśród priorytetów na przyszły rok są odczyty kolejnych faz klinicznych leków i związane z nimi plany partneringowe. Spółka podtrzymuje, że III faza badań leku na depresję rozpocznie się w II kw. Rozmowy ws. partneringu trwają.

- Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał zgodę na niekomercyjne badanie kliniczne immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 w leczeniu COVID-19 - poinformował Biomed Lublin w komunikacie.

- Walne zgromadzenie CDRL zdecydowało o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2019 rok. Wysokość dywidendy to 1,05 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

- Zarząd PAK KWB Konin, spółki zależnej ZE PAK, podjął uchwałę o rezygnacji z działań i inwestycji zmierzających do eksploatacji nowych złóż węgla brunatnego: Piaski, Dęby Szlacheckie i Ościsłowo - podał ZE PAK w komunikacie. Uchwały wymagają akceptacji rady nadzorczej PAK KWB Konin.

 

Przeczytaj także