Startupy identyfikują się z trendami technologicznymi

Startupy identyfikują się z trendami technologicznymi

Startupy częściej niż młode firmy identyfikują się z trendami technologicznymi - wynika z raportu „StartUp Impact” przygotowanego przez PARP oraz infuture.institute.

Jak podał PARP w środowym komunikacie, w badaniu uwzględniono 35 z 54 trendów, które odgrywają najistotniejszą rolę na rynku. Trendy infuture.institute podzielił je na cztery kategorie pod kątem ich dojrzałości : aktualne, wiodące; potrzebujące 1-5 lat, żeby się upowszechnić; potrzebujące 5-20 lat na upowszechnienie oraz potrzebujące ponad 20 lat, aby się upowszechnić.

Z raportu wynika, że młode firmy najczęściej identyfikują się z trendami już obecnymi na rynku (78 proc. badanych) lub trendami, które upowszechnią się w ciągu 1-5 lat (76 proc.). Identyfikacja z trendami, które rozwiną się za ponad 5 lat, jest zdecydowanie mniej powszechna – związek z minimum jednym trendem z tej kategorii zadeklarował co drugi badany (55 proc.).

Raport pokazuje, że różnice w identyfikacji z trendami pomiędzy startupami oraz pozostałymi młodymi firmami "są niewielkie".

"Wyjątki w tym zakresie polegają na tym, że startupy częściej identyfikują się z trendami rozwojowymi. Związek z minimum jednym trendem z tej kategorii deklaruje 81 proc. startupów, a 69 proc. pozostałych młodych firm" - czytamy.

Jak zauważono, startupy częściej też niż młode firmy identyfikują się z trendami technologicznymi.

"Odsetek firm identyfikujących się z większością trendów jest do siebie zbliżony zarówno wśród startupów, jak i wśród firm nie będących startupami. Wyjątki dotyczą pojedynczych trendów" - powiedział cytowany w komunikacie Andrzej Jędrzejowski z departamentu analiz i strategii w PARP.

Z raportu "StartUp Impact" wynika, że badani zakładają, iż największy wpływ na rozwój ich firmy będzie miało pięć trendów: cztery technologiczne i jeden środowiskowy.

Uczestnicy badania planują oprzeć rozwój swojej firmy przede wszystkim na środkach własnych oraz dotacjach i grantach pochodzących z programów rządowych – obydwa źródła planuje wykorzystać 3 na 4 badanych. Uzupełnieniem wymienionych źródeł w przypadku startupów będą inwestorzy prywatni, zaś w przypadku innym młodych firm nie będących startupami – banki.

Badanie przeprowadzono wśród młodych przedsiębiorstw (prowadzących działalność nie dłużej niż 5 lat) w grudniu 2020 r. Ankietę wypełniło 370 beneficjentów korzystających ze wsparcia Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Polska Wschodnia (POPW), w szczególności uczestników działań adresowanych do startupów.

Raport "StartUp Impact" powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Program Operacyjny Polska Wschodnia). (PAP)

 

Przeczytaj także