Wyłoniono laureatów 2 edycji konkursu "Innowacyjny Samorząd"

Wyłoniono laureatów 2 edycji konkursu "Innowacyjny Samorząd"

E-usługi, pierwsze w Polsce centrum opiekuńczo-mieszkalne, aplikacje mobilne ułatwiające dostęp do informacji publicznej, a także programy retencji wód opadowych - to niektóre z projektów nagrodzonych w drugiej edycji konkursu "Innowacyjny Samorząd", którego laureatów wyłoniono w czwartek.

Nagrody w drugiej edycji konkursu "Innowacyjny Samorząd" przyznano w pięciu kategoriach.

W kategorii dużych miast pierwsze miejsce zajął projekt z Lublina: platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin. Na drugim miejscu znalazł się projekt centrum gdyńskich e-usług i Konto Mieszkańca samorządu z Gdyni. Na trzecim miejscu ex aequo uplasowały się projekty z Wrocławia (Wrocław CityLab) i Białegostoku (zielone przystanki z funkcją retencji wód opadowych).

W kategorii gmin miejskich pierwsze miejsce zajęła Dąbrowa Górnicza (Dąbrowski Budżet Partycypacyjny 2.0), na drugim - Podkowa Leśna z projektem Małej Retencji, na trzecim zaś - Ełk z projektem zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta.

W kategorii gmin miejsko-wiejskich na pierwszym miejscu znalazł się Międzychód (Innowacyjny Urząd). Na drugim - Szubin (utworzenie Centrum Astronomiczno-Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach). Trzecie miejsce zajął Pleszew z programem Powietrze do remontu.

W kategorii powiatów pierwsze miejsce zajął powiat Przysuski z projektem innowacyjnego modelu pomocy opiekunom osób starszych. Na drugim miejscu znalazł się Powiat Ostrołęcki z aplikacją mobilną dla jego mieszkańców, na trzecim - Powiat łęczyński, gdzie powstało pierwsze w Polsce Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie.

W kategorii gmin wiejskich na pierwszym miejscu znalazła się gmina Bieliny z wdrożeniem innowacyjnych e-usług zwiększających dostępność cyfrowej informacji sektora publicznego. Na drugim miejscu ex aequo znalazły się gmina Paszowice i gmina Górno. W pierwszej wdrożono e-usługi publiczne, w drugiej zaś zrealizowano program Eduk@cja - Innow@cja - Integr@cja. Na trzecim miejscu znalazł się system kolejkowy QCloud w urzędzie gminy Wiązowna.

Przemawiając podczas gali minister w KPRM ds. rozwoju samorządu terytorialnego Michał Cieślak ocenił, że trzy dekady istnienia samorządu terytorialnego w Polsce to "dobry czas, żeby przyjrzeć się przepisom regulującym jego funkcjonowanie". Jak dodał, w KPRM ogłoszono w tym celu program konsultacji pod nazwą "Samorząd 3.0 Rozwój bez Barier", w którym do końca maja samorządy mogą przesyłać swoje uwagi związane z konieczną zmianą przepisów i procedur.

Cieślak zapowiedział też, że w KPRM istnieje zamiar stworzenia rady złożonej z samorządowców, której celem byłaby pomoc w organizacji kongresu samorządowego nt. dobrych praktyk i procedur.

Minister poinformował, iż "w ramach napływających propozycji zmian" postanowiono wdrożyć dwie punktowe zmiany legislacyjne: uwolnienie gruntów rolnych i leśnych w obrębie administracyjnym, a także rozluźnienie ograniczeń możliwości łączenia się gmin w związki międzygminne np. w procesie realizacji projektów za fundusze unijne.

Reprezentujący Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej minister Sebastian Skuza ocenił podczas gali, że sytuacja stanu epidemii oddziałuje na finanse jednostek samorządu, jednakże przygotowane przez rząd rozwiązania antykryzysowe sprawiają, że udaje się ratować m.in. miejsca pracy. "Przygotowano również szereg rozwiązań dla samorządów, które miały charakter organizacyjny, prawny i finansowy. Wiele z nich polegało na uelastycznieniu podejmowania decyzji, np. w zakresie możliwości przenoszenia środków pomiędzy częściami w budżecie jednostki, pewnemu poluzowaniu uległy też reguły fiskalne przesunięte na 2021 r., umożliwiające bardziej elastyczne podejście do zadłużenia". Jak ocenił Skuza, "to będzie miało przełożenie również na lata następne".

Obecny na gali wiceprezes PGNIG Robert Perkowski stwierdził, że wpływ spółki w samorządach jest bardzo istotny nie tylko ze względu na inwestycje, ale również wnoszone lokalnie opłaty. "Średnio na jednostkę samorządu terytorialnego przypada prawie milion złotych" - powiedział. Perkowski dodał, że PGNIG jest oczekiwanym inwestorem na terenie wielu gmin.

Zwycięzców z 396 zgłoszeń wyłoniła kapituła konkursu w składzie: Daniel Baliński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich; prof. Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa; Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech; dr Tomasz Pilewicz, Szkoła Główna Handlowa; Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich; Leszek Świętalski – sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP; oraz Anna Banasik - redaktor naczelny Serwisu Samorządowego PAP.

Patronat honorowy nad konkursem objęli premier Mateusz Morawiecki oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a także GovTech Polska. (PAP)

 

Przeczytaj także