Czego brakuje ludziom w erze postępu cywilizacyjnego?

Image

Czego brakuje ludziom w erze postępu cywilizacyjnego? Pewnie można byłoby wymienić wiele pozycji, choć pierwszą myślą która przychodzi do głowy jest motywacja! Czy to nie jej właśnie najczęściej nam brakuje w realizowaniu wielkich planów, marzeń, czy codziennych obowiązków w życiu i pracy?

 

koszykówkaMotywacja - czyli wewnętrzny stan gotowości człowieka zarówno psychicznej jak i fizycznej do podjęcia konkretnych działań, wynikających z określonych potrzeb, która prowadzi do konkretnych zmian. Proces motywacyjny składa się z pojedynczych motywów. 

Motywem można nazwać przeżycia pobudzające człowieka do podejmowania działań jak i powstrzymujące i przeszkadzające w jego wykonaniu. Proces motywacyjny uwarunkowuje zachowanie jednostki na osiągnięcie określonych czynności (zmiana warunków zewnętrznych, zmiana we własnej osobie, zmiana własnego położenia). Jeśli człowiek jest świadomy wyniku wykonywanych czynności, wówczas ten wynik nazywa się celem. 

Zdobycie motywacji nie jest łatwe, zwłaszcza jeśli dotyczy ona pracy. Pracodawcy chcąc podniesienie motywację pracowników, aby przynosiła lepsze efekty ich pracy, jako jeden z wielu elementów stosują benefity jako narzędzia motywacyjne pozapłacowe oraz poprzez tradycyjne narzędzia czyli wynagrodzenie stałe.

Aby osiągnąć swój cel, niezbędnym może okazać się  sporządzenie listy priorytetów , których nie osiągniemy jeśli nie zmotywujemy się odpowiednio do wykonywania naszych obowiązków. Jakie czynniki sprawią, że chętniej przystąpimy do pracy?

Pieniądze - najprostszy motywator, którego obecność na liście jest oczywista. Pracujemy po to, aby zarabiać na swoje potrzeby i utrzymywać  życie na odpowiadającym nam poziomie.

 

Rozwój - praca ma nam zapewnić nie tylko możliwość utrzymania się, powinna też zapewnić  rozwój umiejętności z których codziennie korzystamy.

 

Atmosfera - pozytywnie i motywująco może wpływać przyjazna atmosfera w pacy, dzięki której czujemy się dobrze w firmie, w której pracujemy.

 

Stabilizacja – nic tak nie motywuje jak obietnica ustabilizowania się i pewność jutra. Warto więc motywować się do pracy która tą stabilizację zapewni.

 

Uznanie – docenienie pracownika przez szefa działa w pozytywny sposób na pracownika. Nasze starania zostały dostrzeżone, mamy więc powód aby starać się jeszcze bardziej.

 

Przyjemność - jak najszybciej zmotywować się do pracy? Obiecaj sobie coś, na co od dawna masz ochotę. Zawrzyj umowę z samym sobą. Ustal cele a jeśli się uda, zrób sobie nagrodę.

 

Image

Aby nasz cel został osiągnięty, proces motywacyjny musi rozpocząć się od wzbudzenia energii, ukierunkowania swoich wysiłków na ten konkretny cel i zwrócenie szczególnej uwagi na bodźce istotne z jego punktu widzenia. Koniecznym jest też wyrobienie w sobie odpowiednich nawyków, które pomogą w osiągnięciu określonych celów. Ważne jest też by cały czas widzieć określony efekt który zostanie osiągnięty dzięki naszej motywacji.

Może to być zarówno motywacja wewnętrzna – dążenie do zaspokojenia swoich potrzeb (tendencja do podejmowania i kontynuowania działania ze względu na jego treść) jak i motywacja zewnętrzna- tendencja do podejmowania i kontynuowania działań ze względu na pewne konsekwencje.

Każdy z nas może zwiększyć swoją motywację poprzez podzielenie się z innymi ludźmi swoimi planami, zaplanować nagrodę za wykonanie celu, stworzenie jej wizualizacji, ale też może wykonać analizę negatywnych lub pozytywnych konsekwencji, które będą efektem zrealizowania/ niezrealizowania naszego celu. Najtrudniej jest podjąć zadanie, które zapoczątkuje zwiększenie naszej motywacji i rozpocznie realizację danego celu. Ważne jest, aby rozpoczynając zadania na początek wybrać możliwie łatwe, ponieważ podniesie to naszą motywację i zwiększy szansę na realizację naszych celów.


Może jednak zdobycie motywacji nie będzie takie trudne, jakby mogło się wydawać?

Podziel się z nami w komentarzu, co Ciebie najbardziej motywuje?

Spróbuj! To nic nie kosztuje!

Przeczytaj także