HROVO - rozwój kompetencji profesjonalistów HR

HROVO - rozwój kompetencji profesjonalistów HR

HROVO to projekt rozwojowy realizowany przez firmę Human Asset. Projekt dedykowany dla podkarpackiego HR, którego celem jest rozwój kompetencji profesjonalistów HR, zdobycie nowej wiedzy, inspiracji do realizacji projektów oraz wymiany doświadczeń. HROVO ma na celu dostarczyć ekspertom zarządzającym ludźmi aktualnej wiedzy i sprawdzonych praktyk, które pozwolą modyfikować i rozwijać myślenie o zawodzie HR - przenosząc do nowych perspektyw.

W 2020 roku zaplanowaliśmy realizację czterech całodniowych wydarzeń HROVO:

04.03.2020 - Rekrutacja | Employer Branding | Onboarding

20.05.2020 - HR Business Partnering

16.09.2020 - EmployeeExperience | Employee Engagement

02.12.2020 - Planowanie sukcesji | Zarządzanie talentami

HROVO1

Podczas wydarzeń HROVO poznasz i doświadczysz 16 case study realizowanych w 16 korporacjach – liderów w swoich branżach. Każde case study zostanie zaprezentowane przez dyrektora/ menedżera/ eksperta HR odpowiadającego za jego realizację.

Wartością dodaną do prezentowanych case study będą 30 minutowe facylitacje prowadzone przez naszych trenerów i konsultantów. Przy udziale prelegentów, trenerów/ konsultantów oraz uczestników wydarzeń na bieżąco wypracujemy te rozwiązania, które będzie można zaadoptować do swoich organizacji.

Najważniejszą ideą projektu HROVO jest uczenie się, wymiana doświadczeń oraz szybka i właściwa adaptacja sprawdzonych rozwiązań do podkarpackich organizacji.

To jakie są trendy, kierunki rozwoju oraz to co sprawdza się na świecie zapewnią nam eksperci, którzy podzielą się wiedzą i doświadczeniem na każdym wydarzeniu.

Dlaczego warto uczestniczyć w HROVO:

 • 4 wydarzenia – 16 case study
 • Case study w oparciu o najlepszych pracodawców w Polsce
 • Możliwość dzielenia się pomysłami i zdobywania nowych informacji z wielu sektorów/ branż/ regionów/ kultur organizacyjnych
 • Możliwość zweryfikowania prezentowanych rozwiązań i dopasowania ich do własnych organizacji poprzez facylitację do każdego case study
 • Kameralne środowisko profesjonalistów HR
 • Prowadzenie rozmów z zaproszonymi gośćmi, dopytania tego co zadziałało a co nie, jaki był odbiór ze strony pracowników/ klientów/ menedżerów/ zespołu hr/ zarządu
 • Budowanie relacji i wymiana doświadczeń

4 MARCA REKRUTACJA, EMPLOYER BRANDING, ONBOARDING

Pierwsze wydarzenie w ramach HROVO poświęcone będzie prezentacji ciekawych i skutecznych inicjatyw podejmowanych przez zaproszonych Gości w obszarach, które pozwalają im pozyskiwać i zatrzymywać pracowników. Firmy, dla których ważne jest budowanie swojego wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy, przedstawią działania, pomagające im właściwie wdrażać i rozwijać nowo zatrudnionych pracowników. 

Aspekty, które będą poruszane w trakcie wydarzeń:

 • Ciekawe i skuteczne procesy rekrutacyjne, które pozytywnie wpływają na budowanie wizerunku firmy
 • Sposoby i standardy komunikacji z szeroko pojętym rynkiem pracy/ kandydatami do pracy
 • Metody pomiaru satysfakcji kandydatów w procesie rekrutacji i selekcji
 • Analizy danych, które pozwalają dokładnie zidentyfikować problemy związane z zatrudnieniem
 • Planowanie i wdrażanie kampanii employer branding’owych w firmie
 • Jak utrzymać lojalność pracowników i wykorzystać ich potencjał w pierwszych dniach/tygodniach pracy
 • Wpływ onboardingu na biznes
 • Narzędzia onboardingu

Hrovo uczestnicy

20 MAJA HR BUSINESS PARTNERING

W ramach prezentowanych przez zaproszonych Gości case study, będziemy chcieli poruszyć następujące zagadnienia:

 • Poznać studia przypadków firm posiadających ciekawe modele HRBP
 • Odpowiedzieć na pytanie: Co to znaczy być strategicznym i jak działać strategicznie?
 • Jak porozumiewać się językiem biznesu
 • Dostosować cele HR do organizacji
 • Zarządzanie projektowe, tak aby lepiej współpracować z interesariuszami, zwiększyć zaangażowanie i efektywnie wdrażać inicjatywy
 • Rola HRBP w nowej rzeczywistości pracy
 • Sposoby dostosowania HRBP do podstawowych funkcji biznesowych
 • Budowania efektywnych strategii w zakresie planowania i wykorzystania zasobów ludzkich
 • Nawiązywania i utrzymywania strategicznych relacji HRBP z menedżerami liniowymi w celu zwiększania efektywności pracy ludzi w organizacji

16 WRZEŚNIA EMPLOYEE EXPERIENCE/ EMPLOYEE ENGAGEMENT

W ramach prezentowanych przez zaproszonych Gości case study, będziemy chcieli poruszyć następujące zagadnienia:

 • Co to jest EX i jak wpływa na wydajność firmy?
 • Dlaczego doświadczenia pracowników mają znaczenie? Wpływ EX na kulturę i strategię firmy
 • Doświadczenie, co działa, a co nie, tworząc satysfakcję pracowników
 • Zrozumienie niuansów współczesnego miejsca pracy, które pozwolą stworzyć ogólny plan EX
 • Technologie, dzięki którym można mądrzej inwestować w rozwój i zadowolenie oraz właściwie integrować ją ze strategią EX
 • Jak zaprojektować środowisko pracy dopasowane do organizacji
 • Rozpoznanie umiejętności i zasobów, które pozwolą budować właściwe EX
 • Jak wewnętrznie korzystać z programu Employee Experience w celu rozwijania pasji pracowników i doskonalenia marki
 • Łączenie CandE i EX – wpływ doświadczeń klienta na doświadczenia pracownika
 • Zastosowanie programu EX w praktyce, przede wszystkim w kontekście zwiększenia efektywności, pozyskania akceptacji pracowników, poprawienia retencji, zmniejszenia kosztów zatrudnienia i usprawnienia współpracy między zespołami w firmie

2 GRUDNIA PLANOWANIE SUKCESJI/ ZARZĄDZANIE TALENTAMI

W ramach prezentowanych przez zaproszonych Gości case study, będziemy chcieli poruszyć następujące zagadnienia:

 • Praktyczne porady, narzędzia i techniki, które uczestnicy mogą dostosować i włączyć do swoich istniejących doświadczeń
 • Poznanie, w jaki sposób firmy realizują swoje cele związane z zarządzaniem sukcesją/ talentami oraz w jaki sposób wprowadzają udoskonalenia
 • Rozpoznanie w jaki sposób firmy wzmacniają swoją praktykę sukcesji, analizy predykcyjne które zapewniają ciągłość sukcesji
 • Strategie rozwoju talentu i przywództwa w organizacji, które pozwalają lepiej zmotywować i zatrzymać potencjalnych sukcesorów
 • Ewolucja praktyk zarządzania sukcesją i zarządzania talentami – koncentracja na człowieku i większe ukierunkowanie na cel
 • W jaki sposób wspierać rozwój pracowników, jak rozwijać ich indywidualne ścieżki karier w kontekście realizacji strategii biznesowej
 • Sposoby radzenia sobie z trudnościami związanymi z wykorzystywaniem danych i analiz w celu dopasowania kompetencji i aspiracji pracowników do potrzeb biznesowych
 • Najnowsze badania i refleksje na temat talentów

Zapoznaj się z ofertą i sprawdź harmonogram wydarzeń.
Zakup udział w wydarzeniu lub w pakiecie spotkań (4 wydarzenia w cenie 3)

Nie czekaj - Zgłoś udział

 

HR OVO FB NEW banerHR

 

MIEJSCE WYDARZENIA: Hilton Garden Inn Rzeszów Kopisto 1, godz. 9:00 - 17:00

Przeczytaj także