Kobiety najmocniej odczuły skutki pandemii na rynku pracy

Kobiety najmocniej odczuły skutki pandemii na rynku pracy

Kobiety odczuły skutki pandemii Covid-19 na rynku pracy bardziej niż mężczyźni - poinformowała w poniedziałek Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO).

Według organizacji podczas pandemii kobiety były bardziej narażone na zwolnienia, redukcję godzin pracy czy ograniczenia wywołane restrykcjami, w szczególności w sektorze hotelarstwa, gastronomii i produkcji.

Z danych ILO wynika także, że poziom zatrudnienia mężczyzn wrócił do tego z 2019 roku. "Mimo że przewidywany na 2021 wzrost w zatrudnieniu kobiet przewyższa wzrost zatrudnienia mężczyzn, będzie on wciąż niewystarczający, by kobiety powróciły do poziomu zatrudnienia sprzed pandemii" - oceniła organizacja.

W 2021 roku będzie o 13 mln mniej zatrudnionych kobiet w porównaniu z rokiem 2019. "Tylko 43,2 proc. kobiet w wieku produkcyjnym na świecie będzie zatrudnionych w 2021 r., w porównaniu z 68,6 proc. mężczyzn w wieku produkcyjnym" - podała ILO.

Najciężej skutki pandemii odczuły kobiety w Stanach Zjednoczonych, gdzie zatrudnienie spadło o 9,4 proc. w porównaniu z rokiem przedpandemicznym. (PAP)

Przeczytaj także