Motywacja - klucz do sukcesu dobrze funkcjonującej firmy

Motywacja - klucz do sukcesu dobrze funkcjonującej firmy

Jak mawiał Franklin D. Roosevelt, „jeśli Ty traktujesz ludzi dobrze, oni traktują dobrze Ciebie!” Powodzenie przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od zaangażowania pracowników w powierzone im obowiązki. Dlatego warto wiedzieć, jak skutecznie motywować ludzi zatrudnionych w firmie.

Potrzebna jak nigdy dotąd!

Polski rynek już od kilku lat skupiony jest na pracowniku. Braki kadrowe powodują, że niektórzy specjaliści, na przykład z branży IT, są obecnie „na wagę złota”. Co więcej, codziennie powstaje w Polsce średnio aż 1000 nowych firm, co sprawia, że konkurencja na rynku pracy staje się coraz to większa. W latach 80. i 90., gdy udało się kandydatowi znaleźć pracę, najczęściej zostawał w niej już do emerytury. Jednak wysyp nowych przedsiębiorstw oraz otwarcie się na rynek Unii Europejskiej zmieniły oblicze rekrutacji.

business 4241792 1920

Młodzi ludzie zdają popularną maturę międzynarodową i już na etapie szkoły średniej przygotowują się do studiów i pracy za granicą. Po ukończeniu edukacji takie osoby często wracają do Polski szukać pracy, ponieważ bezrobocie w naszym kraju jest relatywnie mniejsze niż w innych państwach UE, jak np. Hiszpanii czy Portugalii. Mając za sobą doświadczenie w środowisku międzynarodowym oraz opanowany do perfekcji język obcy, są rozchwytywani na rynku. Mało tego, pewność siebie takiej osoby jest zupełnie inna – młody człowiek potrafi negocjować warunki umowy, a jego pozycja jest wyjątkowo silna. Dochodzi czasem do sytuacji, że pracodawcy po prostu nie stać na pracownika, który wysoko stawia wymagania finansowe i dodatkowe bonusy. Kandydat z łatwością zmienia pracę na taką, która oferuje mu wszystkie oczekiwane warunki. Lojalność wobec jednego pracodawcy staje się rzadkością, a przez rozrost rynku o nowe firmy możliwość rotacji i zmiany miejsca zatrudnienia jest dziś dużo łatwiejsza. Jeżeli pracodawca musi często przeprowadzać rekrutacje, wciąż na te same stanowiska, warto się zastanowić, jaki system motywacyjny sprawi, że pracownikowi będzie bardzo  zależeć na firmie, jej rozwoju oraz podnoszeniu własnych kwalifikacji.

Motywacja zewnętrzna…

…to po prostu motywacja, którą buduje się poprzez system odpowiednich nagród. Dzieli się ona na dwa rodzaje: pozytywną oraz negatywną. Do pozytywnej motywacji zalicza się system benefitów pozapłacowych, pakiety rekreacyjno-socjalne, systemy premiowe, dofinansowania do rozwoju ścieżki kariery oraz awanse. Na negatywną składa się redukcja wynagrodzenia, gradacja stanowiska oraz różnego rodzaju kary. Oczywiście, motywacja pozytywna daje dużo lepsze efekty w przypadku znaczącej większości pracowników. Specjalne szkolenia, wyjazdy czy uczestnictwo w rozmowach biznesowych mogą sprawić, że dana osoba będzie się z firmą lepiej utożsamiać. Za sukcesy i udane projekty warto rozważyć atrakcyjne gratyfikacje, które przełożą się na chęć pracownika do zarabiania dla przedsiębiorstwa jak najwięcej, a także na rozwój własny – jego oraz firmy.

Szkolenia językowe, obozy poznawania języka biznesowego, uczestnictwo w targach – warto zapewnić podwładnym to, czego do tej pory nie mieli. Będzie to dla nich atrakcyjne i zatrzyma ich w firmie na dłużej. A wykwalifikowany i zaangażowany pracownik przekłada się na sukces firmy. Reasumując – czynnik zewnętrzny to wszystkie narzędzia, które otoczenie (dyrektor, przedsiębiorstwo) ma do zaoferowania i powinno z nich korzystać. Niestety, pula tych motywatorów jest ograniczona, wyznaczona odgórnie i nieczęsto ma się wpływ na jej powiększenie. Co więcej, po czasie beneficja zaczynają być postrzegane jako należność, przez co słabnie siła ich oddziaływania.

achieve 1822503 1920

Motywacja wewnętrzna…

…to staranie wynikające z samej potrzeby działania. Objawia się w chęci podjęcia wyzwania, wytrwaniu w danym projekcie aż do uzyskania rezultatu oraz pragnieniu osiągania coraz to wyższych wyników. Są to mechanizmy i imperatywy, które wypływają z samego pracownika, jednak istnieją sposoby, aby je pobudzić. Publiczna pochwała pracodawcy nic nie kosztuje, a może zwielokrotnić zadowolenie danej osoby z dobrze wykonanej pracy. Możliwość uczestnictwa w tworzeniu firmy oraz rozwoju kompetencji, daje szansę pracownikom na zgłaszanie własnych pomysłów i rozwiązań. Szansa na doskonalenie umiejętności oraz zacieśnienie przez to więzi w grupie zapewni poczucie samorealizacji oraz polepszy atmosferę w miejscu pracy. Wyrażenie uznania w formie dyplomu, oznaki czy listu gratulacyjnego jest formą materialnej pochwały, którą pracownik może pochwalić się w domu czy wśród znajomych. Konsultowanie decyzji i zasięganie opinii podwładnych podbudowują ich morale i świadomość własnej wartości. Warto także upewnić się, że dana osoba wypełnia zadania, które są adekwatne do jej możliwości, rozwijają i podnoszą kwalifikacje, a nie demotywują i stresują.

Dopasuj!

Nie na każdego działa taki sam rodzaj motywacji. Należy również pamiętać, że to, co może wydawać się atrakcyjne menadżerowi, niekoniecznie będzie takie dla pracownika. Warto przyjrzeć się poglądom, potrzebom i zachowaniu w pracy danego podwładnego, by odpowiednio dopasować do niego benefity. Odpowiednia komunikacja, jasne przedstawianie celi i oczekiwań – to wszystko wyklaruje jasność działania, które pracownik musi podjąć w celu odpowiedniej gratyfikacji.  Pozwoli również upewnić się, że efektywnie pracuje i jest zadowolony z powierzonych mu obowiązków oraz wyznaczonych nagród. Pamiętaj, że jako lider swojej firmy jesteś na świeczniku, Twoi ludzie Cię obserwują – bądź dla nich inspiracją. Pokazuj, że ta praca ma sens, prowadzi do ogólnego sukcesu firmy i przyczynia się do poprawy życia innych.

Przeczytaj także