Specjaliści pożądani. Co niesie 2019 rok?

cyber security 2x400Koniec roku, jak i początek następnego to bardzo dobry okres do przeprowadzania wszelkiego rodzaju analiz oraz zestawień, które jednocześnie pozwalają nam planować przyszłe działania.

Planując ścieżkę edukacji, chcąc odpowiednio przygotować się do przyszłej pracy, czy też rozważając zmianę zawodu, warto aktywnie przyglądać się trendom na rynku pracy. Ostatnie lata są świetnym przykładem jak bardzo nabrał on tempa.

Ilość zawodów, które przestały istnieć, a na miejsce których powstały inne jest zatrważająca. Dodatkowo ilość profesji, które całkowicie zniknęły ze względu na postęp technologiczny również się powiększa. Nie trzeba się tutaj posługiwać cyframi by z tym faktem się nie tylko zgodzić, a podać przykłady z własnego doświadczenia lub obserwacji. Jeszcze kilka dekad temu wyuczony zawód był wystarczający by wypracować emeryturę bez konieczności przekwalifikowania. Obecnie rynek jest bardzo surowy i wymaga elastyczności. Stąd młodzi ludzie poza zajęciami w szkołach często angażują się w dodatkowe zajęcia i korepetycje, chcąc sprostać oczekiwaniom pracodawców, oraz powiększyć swoje szanse na znalezienie stabilnej pracy.

Oczywiście nowoczesne technologie dają wyjątkowe możliwości rozwoju jak i perspektywę ciekawej i dobrze płatnej pracy. Szybki rozwój, to jednocześnie krótszy żywot dla danej technologii, stąd bardzo istotne są możliwości ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Tak jak zostało wskazane na wstępie, bardzo istotne jest bycie elastycznym, gdyż pracodawcy coraz częściej w wymaganiach wpisują umiejętność szybkiego uczenia się oraz odporność na stres.

Nie ma co liczyć, aby ten trend się zmienił. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest coraz szerzej stosowane wypieranie zawodnego czynnika ludzkiego w procesie produkcji chociażby. Wydajność robotów i urządzeń automatycznych wielokrotnie przewyższa człowieka, jednocześnie koszt wytworzenia danego produktu również jest zminimalizowany. Oczywiście są rzeczy, których maszyny obecnie nie potrafią robić, gdyż brakuje im ludzkich cech jak wyczucie, empatia, sumienie czy też improwizacja. To czym się maszyny kierują jest odgórnie zaprogramowane i da się nie tylko zaprezentować w formie matematycznej, ale i przewidzieć.

robot innovatio800

Jednakże może to zmienić rozwój sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. Te dwie dziedziny informatyki dają coraz lepsze rezultaty w symulowaniu procesów i zadaniach, w których dotychczas niezastąpiony był człowiek. Jak bardzo cennym z punktu widzenia rynku pracy są to dziedziny, widać po zawodach, które w ostatnich latach są najbardziej popularne i popyt na nie jest największy.

Do niezmiennej czołówki zalicza się Programista/IT Developer, który prócz pisania oprogramowania odpowiedzialny jest zarazem za jakość algorytmów. A te właśnie są kluczowymi elementami wspomnianego wcześniej uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji.

Kolejny zawód, cieszący się w ostatnich latach nie gasnącym zapotrzebowaniem jest Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa. Wynika to między innymi z rosnącego popytu na usługi oraz płatności on-line. Korzyści płynące z wszechobecnego dostępu do informacji, pociągają za sobą różne niebezpieczeństwa. Z dnia na dzień ilość cyfrowych zagrożeń wzrasta, stąd i popyt na specjalistów w tej dziedzinie.

Na dalszych pozycjach klasują się specjaliści finansowi oraz analitycy biznesowi. Jak widać większość z pożądanych stanowisk stanowią tak zwane „białe kołnierzyki” Natomiast zapotrzebowanie na pracowników fizycznych utrzymuje się na podobnym poziomie co w latach poprzednich. Nie mniej jednak warto śledzić zachodzące zmiany i reagować odpowiednio wcześnie.

Przeczytaj także