Sztuka / Fotografia / Muzyka

Sztuka/ Fotografia/ Muzyka...

Sztuką możemy nazwać dorobek kulturowej cywilizacji, która może być manifestowana poprzez utwory, dzieła sztuki lub dzieła artystyczne. Ciężko jest precyzyjnie zdefiniować zagadnienie sztuki, gdyż może ona obejmować wiele dziedzin: między innymi: malarstwo, rzeźbę, architekturę, film, kabaret, komiks, literaturę, muzykę,  taniec, reklamę, teatr (fluxus, happening, performance, balet, sztuki baletowe, opera, opera seria (wyłącznie śpiewana), opera buffa, opera semiseria, teatr podziemny, teatr absurdu, teatr polityczny: agit-prop, teatr ludowy, teatr tańca), jak również poprzez sztuki plastyczne: rysunek, kaligrafie, grafikę, fotografie, tatuaż, ceramikę, instalacje, scenografie, wzornictwo przemysłowe, witraż, a nawet graffiti.  Sztuka rodziła się wraz z rozwojem cywilizacji i nieustannie wraz z jej rozwojem rozwijają się kolejne jej gałęzie. Sztuka oprócz funkcji estetycznych spełnia tez funkcje społeczne, dydaktyczne oraz terapeutyczne. 

Fotografia - to inaczej trwałe zarejestrowanie pojedyńczych obrazów przy użyciu swiatła. Ogólnie znanych jest kilka technik fotografowania, wyróżniamy między innymi: fotografię tradycyjną i cyfrową, fotografię monochromatyczną i fotografię barwną. Fotografia jest również zaliczana do dziedziny sztuki.

Muzyka jest częścia sztuki, która poprzez organizację stryktur dzwięku- fal akustycznych rozłożonych w różnych częstotliwościach czasu może wpływać na ludzkie uczucia, emocje, odczucia i psychikę. Wyróżnia się kilkanaście rodzajów muzyki, która jest kasyfikowana na postawie kryteriów, np. środków wykonawczych czy liczby wykonawców. Muzyka jest sposobem na przekazanie emocji, od zawsze towarzyszy człowiekowi zarówno w obrzędach, religii, zabawie czy odpoczynku. Nierzadko jest łączona z tańcem i śpiewem.