Kuchnia japońska - jak wygląda certyfikacja umiejętności kulinarnych?

Kuchnia japońska - jak wygląda certyfikacja umiejętności kulinarnych?

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego, który ukazuje znaczenie systemu certyfikacji na przykładzie historii zagranicznych szefów kuchni, podejmujących próbę uzyskania najwyższego, Złotego Certyfikatu.

Od kwietnia 2016 roku Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa wprowadziło wytyczne dotyczące certyfikacji umiejętności kulinarnych z zakresu kuchni japońskiej poza granicami kraju.

System ten ustanawia szczególne normy, które podmioty prywatne mogą wykorzystywać do rozpoznawania zagranicznych szefów kuchni, którzy osiągnęli określony poziom wiedzy i umiejętności kulinarnych niezbędnych do przygotowywania potraw kuchni japońskiej w celu zapewnienia, że odwołania do japońskiej żywności i kultury żywieniowej, jak również do japońskich produktów rolnych i morskich są odpowiednio i prawdziwie przekazywane na całym świecie.*

Dzięki systemowi sektor prywatny może stać się siłą napędową w promowaniu działań zmierzających do poświadczania umiejętności kulinarnych z zakresu kuchni japońskiej, zwiększania liczby renomowanych kucharzy oraz wspierania dalszego rozwoju zagranicznych szefów kuchni, którzy zdobyli odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowywania dań kuchni japońskiej, a wszystko to w celu dalszego umacniania światowej reputacji japońskiej żywności i kultury żywieniowej oraz zwiększania konsumpcji japońskich produktów rolnych i morskich.

W tym celu TOW Co., Ltd. aktywnie działa jako jednostka stosująca/zarządzająca systemem certyfikacji. W marcu 2021 r. zatwierdzono 11 organów aprobujących, które z kolei uznały 14 samodzielnych szefów kuchni jako spełniających normy Złotego Certyfikatu, 187 spełniających standardy Srebrnego i 389 odpowiadających normom Brązowego Certyfikatu.

Chociaż pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na branżę gastronomiczną na całym świecie, TOW Co., Ltd. kontynuuje swoją misję i zachęca wszystkich zagranicznych kucharzy aspirujących do zdobycia wiedzy i umiejętności prawidłowego przygotowywania dań kuchni japońskiej. Jego twórcy wyrażają głęboką nadzieję, że stworzenie i udostępnienie tego materiału wideo prezentującego system certyfikacji umiejętności kulinarnych z zakresu kuchni japońskiej przyczyni się do realizacji wspomnianych celów.

* Standardy certyfikacji

Złoty

Osoby posiadające około dwuletnie doświadczenie praktyczne w japońskiej restauracji mieszczącej się w Japonii, której szefem kuchni jest Japończyk oraz uznane za osoby, które zdobyły określoną wiedzę i umiejętności.

Wymagana wiedza i umiejętności

· Wiedza na temat japońskiej kultury żywieniowej;

-Wiedza dotycząca japońskiej kultury żywieniowej, japońskich potraw, stylu jedzenia, japońskiego sake i herbaty.

· Wiedza na temat utrzymania higieny;

Rodzaje zatruć pokarmowych i zapobieganie im, odzież, postępowanie ze składnikami żywności, czyszczenie i sterylizacja naczyń i sprzętu kuchennego, składniki żywności oraz żywność wymagająca obróbki cieplnej.

· Techniki;

Sposób korzystania z japońskich przyborów kuchennych i sprzętu do gotowania, wybór składników żywności, krojenie i obieranie składników żywności, procedury i czas wymagany do gotowania, stopień ciepła/mechanizm zastosowania ciepła, sposób przygotowania dashi (japońskiego wywaru na zupę), proporcje mieszania przypraw, prezentacja, sposób przechowywania, przygotowanie menu.

· Omotenashi;

Słownictwo, powitanie, szacunek, zachowanie, zasady podawania posiłków.

Srebrny

Osoby, które pobierały lekcje oraz nabywały wiedzę i umiejętności dotyczące kuchni japońskiej, przez około rok uczęszczały do dowolnych szkół kulinarnych znajdujących się w ich kraju bądź poza nim, a następnie ukończyły daną szkołę.

Lub

Osoby, które zdobyły około roczne doświadczenie praktyczne w japońskiej restauracji mieszczącej się w Japonii, której szefem kuchni jest Japończyk, i które uznaje się za posiadające określoną wiedzę i umiejętności.

Wymagana wiedza i umiejętności

· Wiedza na temat japońskiej kultury żywieniowej;

Wiedza na temat japońskiej kultury żywieniowej, japońskiej żywności, stylu jedzenia

· Wiedza na temat utrzymania higieny;

Rodzaje zatruć pokarmowych i zapobieganie im, odzież, postępowanie ze składnikami żywności, czyszczenie i sterylizacja naczyń i sprzętu kuchennego, składniki żywności oraz żywność wymagająca obróbki cieplnej.

· Techniki;

Sposób korzystania z japońskich przyborów kuchennych i sprzętu do gotowania, wybór składników żywności, krojenie i obieranie składników żywności, proporcje mieszania przypraw, procedury i czas wymagany do gotowania, stopień ciepła/mechanizm stosowania ciepła, sposób przyrządzania dashi (japońskiego wywaru na zupę), prezentacja, sposób przechowywania.

· Omotenashi;

Zachowanie, zasady podawania posiłków

Brązowy

Osoby, które przeszły szkolenie w zakresie wiedzy i umiejętności podczas krótkoterminowych sesji itp. organizowanych przez dowolną japońską szkołę gotowania i/lub podmioty prywatne znajdujące się w ich własnym kraju lub poza nim, a następnie zdały egzamin przeprowadzony przez stosowną jednostkę certyfikującą.

Wymagana wiedza i umiejętności

· Wiedza na temat japońskiej kultury żywieniowej;

Wiedza na temat japońskiej kultury żywieniowej

· Wiedza na temat utrzymania higieny;

Zapobieganie zatruciom pokarmowym, odzież, postępowanie ze składnikami żywności, czyszczenie i sterylizacja naczyń i sprzętu kuchennego, składniki żywności oraz żywność wymagająca obróbki cieplnej.

· Techniki;

Sposób korzystania z japońskich przyborów kuchennych i sprzętu, dobór składników żywności, krojenie i obieranie składników żywności, proporcje mieszania przypraw, procedury i czas wymagany do gotowania, prezentacja, sposób przechowywania.

· Omotenashi;

Zachowanie

Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210329005028/en/

Źródło: TOW Co., Ltd.

 

Przeczytaj także