Brama getta kolejnym przystankiem na Szlaku Pamięci Radomskich Żydów

Brama getta kolejnym przystankiem na Szlaku Pamięci Radomskich Żydów

Brama getta przy ul. Szpitalnej w Radomiu jest kolejnym miejscem, które znalazło się na Szlaku Pamięci Radomskich Żydów. Symboliczne upamiętnienie miejsca zrealizowano w ramach projektu z budżetu obywatelskiego -- poinformował w czwartek radomski magistrat.

Pomiędzy końcówką ulicy Szpitalnej a chodnikiem poprowadzonym na niewielkiej skarpie obok ulicy Limanowskiego została ułożona nowa nawierzchnia z kostki granitowej. "Na środku tego terenu zamontowano podłużną płytę z napisem "Brama getta 1941-1942 Ghetto gate". Obok niej stanęła tablica Systemu Informacji Miejskiej - kolejna na Szlaku Pamięci Radomskich Żydów. W trzech językach - polskim, angielskim i hebrajskim - opisano na niej, gdzie znajdowało się getto".

Szlak Pamięci Żydów Radomskich "Ślad" powstał w 2017 r. Obejmuje on kilkanaście miejsc związanych ze społecznością żydowską. Na pamiątkowych tablicach zamieszczone są informacje, a także archiwalne fotografie miejsc ważnych dla historii radomskich Żydów.

Integralną częścią szlaku jest strona internetowa: szlakpamieci.radom.pl, na której można znaleźć m.in. dokładne opisy kolejnych przystanków, informacje o losach radomskich Żydów, listę radomskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Na szlaku upamiętniona została m.in. nieistniejąca już synagoga przy ul. Podwalnej, powstała w 1844 lub 1846 r. w ówczesnej dzielnicy żydowskiej. Kiedy Radom zajęli Niemcy jesienią 1939 r. synagogę zamknięto, a jej wyposażenie zostało zniszczone. Po utworzeniu getta synagoga służyła jako izolatorium i trafiały tam na kwarantannę osoby mające wcześniej kontakt z chorymi na tyfus. Zrujnowaną budowlę po 1945 r. rozebrano. Z jej gruzów powstał w 1950 r. pomnik zaprojektowany przez radomskiego Żyda Jakuba Zajdensznira. Pozostałością po dawnej synagodze są też cztery bazy do kolumn znajdujące się na początku tego placu.

Innym upamiętnionym miejscem jest obóz pracy przymusowej, istniejący od sierpnia 1942 r. do listopada 1943 r. przy ul. Szwarlikowskiej, w którym pracowało po likwidacji getta 3,5 tys. pozostałych przy życiu Żydów.

Na szlaku upamiętniono także miejsca, gdzie było duże getto - w Śródmieściu i małe - w dzielnicy Glinice (PAP).