Minister kultury weźmie udział w polsko-litewskich konsultacjach międzyrządowych w Wilnie

Minister kultury weźmie udział w polsko-litewskich konsultacjach międzyrządowych w Wilnie

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński weźmie w czwartek udział w polsko-litewskich konsultacjach międzyrządowych w Wilnie - podało MKiDN. Spotka się ze swoim litewskim odpowiednikiem dr. Mindaugasem Kvietkauskasem oraz weźmie udział w sesji plenarnej pod przewodnictwem szefów obu rządów.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego jest członkiem polskiej delegacji, której przewodniczy premier Mateusz Morawiecki.

Wśród tematów rozmów z litewskim ministrem kultury jest m.in. perspektywa obchodów w 2021 roku - Roku Konstytucji 3 Maja oraz Aktu Zaręczenia Obojga Narodów, a także współpraca w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Ministerstwo Kultury przekazało, że "zasadniczym forum współpracy Polski i Litwy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego jest Polsko-Litewska Grupa ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego". "Umocowanie prawne Komisji zapewnia Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy Pełnomocników Rządów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. Posiedzeniom Grupy Ekspertów współprzewodniczą wiceministrowie kultury obu państw; posiedzenia odbywają się naprzemiennie w Polsce i na Litwie" - przypomniano.

Jak napisano, "intencją MKiDN jest kontynuacja w tym formacie bilateralnego dialogu polskich i litewskich ekspertów dot. współpracy instytucji archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej".

Oceniono, że "w ostatnich czterech latach należy odnotować pozytywny zwrot w relacjach polsko-litewskich w sferze ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego". "W efekcie dialogu na poziomie eksperckim, zainicjowanego w 2016 przez Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Start Wojennych (DDZ) MKiDN z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Litwy, uzgodniono możliwość realizacji przez stronę polską projektów konserwatorskich w świątyniach Wilna oraz na Cmentarzu na Rossie" - podkreślono.

W latach 2013-2019 realizowane ze środków z Programu MKiDN "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" projekty konserwatorskie w zabytkowych obiektach wspólnego dziedzictwa kulturowego na Litwie, otrzymały dofinansowanie w kwocie 2 mln 340 tys. zł. W 2019 r. projekty, realizowane na terenie Litwy, uzyskały z Programu MKiDN "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł. Począwszy od naboru na 2020 r. zarządzanie Programem MKiDN "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" przejął Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. W 2020 r. są kontynuowane, rozpoczęte w 2017 r., wspólne, polsko-litewskie projekty konserwatorskie w wileńskich kościołach: franciszkanów (trzeci etap konserwacji dekoracji malarskiej sklepienia prezbiterium) i bernardynów (czwarty etap konserwacji dekoracji malarskiej ścian prezbiterium). (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska