Nobliści polskiego pochodzenia honorowymi członkami Rady Fundacji Kościuszkowskiej

Nobliści polskiego pochodzenia honorowymi członkami Rady Fundacji Kościuszkowskiej

Rada Powiernicza nowojorskiej Fundacji Kościuszkowskiej wybrała na swoich honorowych członków laureatów Nagrody Nobla polskiego pochodzenia - profesorów Roalda Hoffmanna i Franka Wilczka. Zostali wyróżnieni m.in. za umacnianie relacji między USA i Polską oraz zasługi dla Fundacji.

Fundacja honoruje w ten sposób osoby zasłużone dla umacniania relacji kulturalnych, akademickich i naukowych między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Bierze też pod uwagę wsparcie jakiego udzielają na promocję, programy i inne zadania Fundacji.

Obydwaj Nobliści należą do Kolegium Wybitnych Polskich Naukowców zrzeszającego w ramach Fundacji wybitnych uczonych polskiego pochodzenia mieszkających w Ameryce.

Roald Hoffmann urodził się w 1937 roku w Polsce, w Złoczowie. Od 1949 roku przebywa w Ameryce. Studiował chemię na uniwersytetach Columbia i Harvard. Od 1965 roku jest profesorem Cornell University. Otrzymał za osiągnięcia naukowe wiele wyróżnień, w tym Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w roku 1981. Jak podkreśla Fundacja, jest on też znakomitym poetą i dramaturgiem.

Urodzony w Nowym Jorku w roku 1951 prof. Wilczek ma polsko-włoskie pochodzenie. Studiował na Uniwersytecie Chicago oraz Uniwersytecie Princeton. Jest profesorem Massachusetts Institute of Technology (MIT) i laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. W 2012 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak poinformowała PAP dyr. ds. kultury Fundacji Ewa Zadworna, prof. Wilczek został wyróżniony Medalem Uznania Fundacji Kościuszkowskiej. UJ ustanowił Nagrodę im. Franka Wilczka, ufundowaną wspólnie z Fundacją Kościuszkowska dla młodych, wybijających się polskich naukowców.

Zadworna przypomniała, że prof. Hoffmann wielokrotnie angażował się w działalność Fundacji. W listopadzie 2016 wygłosił inauguracyjny wykład otwierający cały cykl w ramach Kolegium. Wystąpił również w jednym z webinarów organizowanych przez Fundację jako moderator w dyskusji poświęconej Marii Skłodowskiej Curie, którą prowadziła mikrochirurg prof. Maria Siemionow.

„Zarówno prof. Hoffmann jak i prof. Wilczek mówili, że są zaszczyceni przyznanym wyróżnieniem i wyrazili zadowolenie z możliwości należenia do naszej organizacji, która poprzez programy naukowe wspiera i promuje intelektualne więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi” – powiedziała Zadworna.

Jak dodała, dla Fundacji poparcie ze strony tak wybitnych autorytetów naukowych to niewątpliwy przywilej.

„Poparcie to ma nie tylko znaczenie symboliczne, wzmacniające wizerunek organizacji, ale też, mamy nadzieję, w przyszłości będzie owocowało wzrostem programów stypendialnych i wymian naukowych” – oceniła Zadworna.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)