Obraz Klimta po 100 latach znowu w wiedeńskim Belwederze