Projekt pilotażowy łączący kulturę i ekologię we Wrocławiu

Projekt pilotażowy łączący kulturę i ekologię we Wrocławiu

Zielona Kultura to nowy, pilotażowy projekt Urzędu Miejskiego Wrocławia łączący kulturę i ekologię. Wrocławskie instytucje kultury, które wezmą w nim udział, będą mogły otrzymać maksymalnie do 20 tys. zł na realizacje proekologicznych projektów.

Celem programu Zielona Kultura jest zwiększenie bioróżnorodności, lokalnego zagospodarowania wód opadowych oraz odporności miasta na zmiany klimatu - poinformował PAP Grzegorz Rajter z biura prasowego wrocławskiego magistratu.

Program skierowany jest do wrocławskich instytucji kultury, które będą mogły otrzymać dofinansowanie swoich proekologicznych projektów maksymalnie do kwoty 20 tys. zł. Może ono zostać przekazane w formie dotacji na wydatki bieżące lub inwestycyjne, w zależności od realizowanego zadania.

"Chcemy w ten sposób wzmocnić aktywność miasta w zakresie edukacji ekologicznej poprzez współpracę z miejskimi instytucjami kultury i realizację z nimi, na ich terenie i w ich budynkach, zadań proekologicznych, zielono-niebieskich" – tłumaczyła Małgorzata Brykarz, dyrektor Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Brykarz dodała, że dotychczas działania miasta były w dużej mierze skoncentrowane na oświacie. "Zazielenialiśmy tereny przy szkołach i przedszkolach, zatrzymywaliśmy deszczówkę, inaczej mówiąc łączyliśmy zieleń z wodą. Teraz podobne działania chcemy realizować z instytucjami kultury, które dzięki swojej działalność, wywierają bardzo duży wpływ na postawy i zachowania mieszkańców, kształtują wzorce zachowań" – wskazała.

Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Muzycznego Capitol przypomniał, że ponad 3 lata temu na dachu Teatru uruchomiona została Pasieka Capitol, a niedługo później, wspólnie z miastem Wrocław, Capitol powołał do życia Łąkę Kwietną obok swojego budynku.

"Misję nowoczesnej instytucji kultury postrzegam nie tylko jako serwowanie naszej publiczności wydarzeń artystycznych, ale też jako inicjowanie oraz promowanie idei dbania o wspólną przestrzeń, przyrodę i klimat, bycie wrażliwym na świat wokół nas" – przekonywał.

Jak poinformował wrocławski magistrat, budżet projektu na ten rok wynosi 100 tys. zł. W związku z tym, że jest to program pilotażowy, o przyznaniu środków będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Wnioski z projektami można składać do Wydziału Wody i Energii UM Wrocławia od 3 marca do 30 kwietnia. (PAP)

Autorka: Agata Tomczyńska