Trzech chętnych, by zająć się konserwacją baraków w b. KL Birkenau

Trzech chętnych, by zająć się konserwacją baraków w b. KL Birkenau

Dwie firmy i jedno konsorcjum stanęły do przetargu, który ma wyłonić wykonawcę remontu konserwatorskiego dwóch baraków murowanych na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau. Mieściły się w nich kuchnia oraz latryna – podało Muzeum Auschwitz.

Placówka poinformowała w poniedziałek, że jest skłonna przeznaczyć na przeprowadzenie konserwacji 13,78 mln zł. Złożone oferty opiewają na kwoty: 11,15 mln zł, 13,38 mln zł oraz 13,76 mln zł.

Muzeum w dokumentacji przetargowej zaznaczyło, że wykonawca, z którym podpisana zostanie umowa, będzie miał 30 miesięcy na realizację zadania.

To już trzecia próba wyłonienia wykonawcy tego zadania. Poprzednie zakończyły się fiaskiem w zimie oraz latem br. W pierwszym przetargu obie oferty były za drogie. W kolejnym - dwie, które mieściły się planowanej przez Muzeum kwocie, zostały odrzucone, a trzecia okazała się zbyt droga.

Oba murowane baraki, które Muzeum zamierza poddać konserwacji i remontowi, znajdują się na terenie części byłego obozu Birkenau nazywanej odcinkiem BI. Powstawał on od zimy 1941 r. i w ciągu 1942 r. Była to pierwszą z czterech planowanych części obozu Birkenau. Objęła ok. 25 ha. W sumie powstały tam 62 baraki mieszkalne, dziesięć mieszczących umywalnie i ustępy, a także dwie kuchnie, dwie łaźnie i tyle samo magazynów.

Muzeum założyło, że oba baraki poddane powinny zostać konserwacji, remontowi, a pracom towarzyszyć mają badania archeologiczne. Przetarg objął również konserwację ruin zbiornika, które znajdują się przy południowej ścianie budynku kuchni.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je 2,32 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. (PAP)