Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe ocenia program mieszkaniowy rządu

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe ocenia program mieszkaniowy rządu

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe popiera kluczowe elementy społecznej części rządowego pakietu mieszkaniowego, w tym m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach - podało Towarzystwo w oświadczeniu.

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe zwróciło uwagę w oświadczeniu, że przez ostatnie 30 lat działania władz państwowych koncentrowały się na promocji modelu mieszkania na własność i wspierania ścieżek dojścia do własności, a zaniedbywano jednocześnie budownictwo socjalne, komunalne i inne formy budownictwa społecznego. "Efektem tych działań i zaniedbań jest brak mieszkań w zasobach komunalnych (w tym lokali socjalnych) i praktyczne zaniechanie działalności inwestycyjnej podejmowanej w ramach spółdzielczości mieszkaniowej" - napisano.

Towarzystwo zgodziło się z diagnozą rządu, że polskiego problemu mieszkaniowego nie można skutecznie rozwiązać wyłącznie poprzez budowę mieszkań na własność i popiera rozwiązania zmierzające do zwiększenia oferty mieszkań przeznaczonych na wynajem. W oświadczeniu zwrócono przy tym uwagę, że problem nie tkwi wyłącznie w mechanizmach finansowania, wspierania oraz zaangażowania rządu, samorządów i przedsiębiorców ale także w zmianie stosunku znaczącej części społeczeństwa do mieszkania i jego funkcji. "Przez trzy dekady budowano wizję mieszkania nie tyle i nie tylko jako podstawowego miejsca zapewniającego normalny rozwój rodziny, ale jako bardzo dobrej, trwałej inwestycji. (...) Zmiana tego sposobu myślenia znacznej części społeczeństwa i akceptacja na długo lub na stałe mieszkania w lokalu najmowanym może być jednym z trudniejszych zadań we wdrożeniu rządowego pakietu mieszkaniowego. Uważamy jednak, że nie ma innej drogi pozwalającej na zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych dla polskich rodzin" - uważają członkowie Towarzystwa.

Dlatego - czytamy w oświadczeniu - Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe popiera kluczowe elementy społecznej części rządowego pakietu mieszkaniowego, w tym: zwiększenie finansowego wsparcia budownictwa społecznego i komunalnego oraz ułatwienie dostępu do gruntów pod zabudowę, zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach i poprawę warunków mieszkaniowych w istniejących lokalach mieszkalnych, wprowadzenie dopłat do czynszu dla podnajemców mieszkań, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach przeznaczonych na wynajem, wprowadzenie nowych tytułów wydatkowych, w związku z którymi właściciele książeczek mieszkaniowych będą mogli otrzymać premię gwarancyjną.

Zdaniem Towarzystwa, przewidywane mechanizmy wsparcia powinny zainteresować samorządy zwiększeniem działalności inwestycyjnej w sektorze mieszkań komunalnych. Popiera ono również utworzenie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – jako wsparcia dla gmin w budowie mieszkań na czas epidemii COVID-19, ale także po jej zakończeniu, w okresie odbudowy systemu finansowania ich działalności.

"Uważamy jednocześnie, że osiągnięcie celu, jakim jest budowa mieszkań na wynajem o niskich czynszach i optymalnych kosztach realizacji wymaga maksymalnego zaangażowania podmiotów publicznych, rządu, samorządów i ich agend, przy ograniczeniu ilości podmiotów pośredniczących – takich, których działalność ma charakter wyłącznie komercyjny" - podkreślono w oświadczeniu. W ocenie Towarzystwa pakiet mieszkaniowy powinien być realizowany w jak największym zakresie przez dedykowany do realizacji zadań rządowych Bank Gospodarstwa Krajowego i instytucje non profit. Udział niezbędnych partnerów komercyjnych powinien być precyzyjnie określony i monitorowany. "W przeciwnym wypadku mieszkania na wynajem w społecznym pakiecie mieszkaniowym będą zbyt drogie i mało dostępne dla przewidywanych odbiorców" - oceniają członkowie PTM.

Towarzystwo poparło także w oświadczeniu uspołecznienie działań zwiększających dostępność mieszkań, ale w jego opinii konieczne jest precyzyjne określenie roli, uprawnień i funkcji tych podmiotów, a przede wszystkim ograniczenie możliwości komercjalizacji ich działalności.

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe zwróciło też w oświadczeniu uwagę na pominięcie na tym etapie wdrożenia pakietu mieszkaniowego spółdzielczości mieszkaniowej w rozwoju budownictwa na wynajem. "Spółdzielczość mieszkaniowa dysponuje wciąż znacznymi zasobami gruntów pod budowę w obszarach miejskich, jak i dużym doświadczeniem w prowadzeniu i optymalizacji kosztów inwestycji mieszkaniowych. Wzywamy rząd, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do pilnego, pełnego włączenia spółdzielni mieszkaniowych w realizację pakietu mieszkaniowego" - napisano.

Założenia nowego programu budownictwa mieszkaniowego przedstawił w poniedziałek wicepremier i minister rozwoju, przedsiębiorczości i technologii Jarosław Gowin. "Najważniejsza zasada w tym przedsięwzięciu to współdziałanie w trójkącie: państwo-przedsiębiorcy-samorząd" - podkreślał.

Rządowy Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany 12 października 2016 r. jako jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zawiera rozwiązania wspierające budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach na zasadach rynkowych z wykorzystaniem gruntów publicznych. Rynkowa część Programu obejmuje budowę mieszkań na zasadach rynkowych, mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności adresowany do osób posiadających zdolność czynszową; ta część programu realizowana jest przez PFR Nieruchomości. Z kolei część społeczna to zintegrowany program wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, który obejmuje program wsparcia inwestorów społecznego budownictwa czynszowego budujących mieszkania na wynajem lub mieszkania spółdzielcze lokatorskie dla osób o średnich dochodach, program wsparcia gmin współpracujących z innymi podmiotami przy tworzeniu mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu dla osób o niższych dochodach oraz program wsparcia samorządów lokalnych i organizacji pożytku publicznego w zakresie budownictwa komunalnego i wspomaganego dla osób o najniższych dochodach. (PAP)

 

Przeczytaj także