Jastrzębie-Zdrój ogłasza konkurs na ścieżkę turystyczną

Jastrzębie-Zdrój ogłasza konkurs na ścieżkę turystyczną

Solidarnościowe tradycje Jastrzębia-Zdroju, gdzie ponad 40 lat temu podpisano jedno z trzech porozumień społecznych 1980 roku, będą głównym tematem promującej miasto ścieżki turystycznej. 1 marca upływa termin zgłaszania projektów w konkursie na opracowanie jastrzębskiego Szlaku Wolności.

Ogłoszony przez samorząd konkurs zorganizowano z okazji obchodzonego w minionym roku 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego. Kolejne punkty trasy mają prezentować m.in. powstawanie Jastrzębia-Zdroju, budowę kolejnych kopalń, napływ do miasta mieszkańców oraz górnicze strajki, zwieńczone 3 września 1980 r. podpisaniem porozumienia robotników z władzami PRL - trzeciego, po gdańskim i szczecińskim.

"To właśnie w Jastrzębiu-Zdroju 40 lat temu napisaliśmy niezwykle ważny rozdział historii kraju - strajki górników, pracujących w kopalniach na terenie naszego miasta doprowadziły do podpisania przełomowego Porozumienia Jastrzębskiego. To tradycja, o której chcemy przypominać - zarówno mieszkańcom naszego miasta, jak i całej Polski" - wyjaśniła prezydent miasta Anna Hetman.

Trasa powinna prowadzić od pomnika Porozumienia Jastrzębskiego przy kopalni Zofiówka, poprzez Kościół na Górce (Parafia Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła), osiedle Gwarków i przylegający jar, aż do Łaźni w Moszczenicy (Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego i Porozumienia Jastrzębskiego), która będzie wieńczyć Szlak Wolności. Pozostałe punkty ścieżki uczestnicy konkursu zaproponują samodzielnie.

Łącznie na jastrzębski szlak ma złożyć się 5-6 punktów przystankowych, stanowiących miejsca warte odwiedzenia. Warunkiem jest ogólna dostępność turystyczna tych miejsc dla samochodów, rowerów i pieszych oraz możliwość ustawienia tablicy informacyjnej lub innych elementów małej architektury przy każdym z nich. Opracowanie ścieżki powinno nawiązywać do sprawdzonych i popularnych rozwiązań, jak City Guide w Krakowie czy Poznaniu - wskazano w regulaminie konkursu.

W projekcie ścieżki mile widziane będą anegdoty, historie mieszkańców i opowieści dotyczące czasów PRL-u - wszystko, co zdaniem uczestników, pozwoli najpełniej i najciekawiej opowiedzieć o historii blisko 90-tysięcznego obecnie Jastrzębia-Zdroju. Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda pieniężna w wysokości 3 tys. zł.

Od ubiegłego roku o 40-leciu Porozumienia Jastrzębskiego w mieście przypomina mural, namalowany na ścianie czteropiętrowego budynku w centrum Jastrzębia-Zdroju. Projekt grafiki wybrano spośród 200 prac zgłoszonych do ogólnopolskiego konkursu. Malowidło mogą zobaczyć wszyscy, przejeżdżający aleją Piłsudskiego - jedną z głównych arterii miasta. Zaprojektowany przez Ewę Podlodowską mural w prostej, graficznej formie przedstawia każdy z postulatów, jakie znalazły się w porozumieniu, m.in. wprowadzenie wolnych sobót, obniżenie wieku emerytalnego górników czy wyrównywanie płac w ślad za wzrostem kosztów utrzymania.

Podpisane 3 września 1980 r. w ówczesnej kopalni Manifest Lipcowy (obecnie Zofiówka) Porozumienie Jastrzębskie było dopełnieniem porozumień zawartych kilka dni wcześniej między władzą a strajkującymi robotnikami w Gdańsku i Szczecinie. Strajkujący w Jastrzębiu górnicy - oprócz potwierdzenia wcześniejszych ustaleń z Gdańska i Szczecina – wywalczyli m.in. zniesienie czterobrygadowego systemu pracy w kopalniach, który oznaczał konieczność pracy siedem dni w tygodniu, a także wolne soboty dla całej Polski.(PAP)

autor: Marek Błoński

 

Przeczytaj także