PLK podpisały umowę na odbudowę linii do lotniska Katowice

PLK podpisały umowę na odbudowę linii do lotniska Katowice

W ciągu najbliższych 28 miesięcy odbudowana ma zostać linia kolejowa Tarnowskie Góry – Zawiercie, biegnąca obok katowickiego lotniska. W piątek PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały wartą 812,1 mln zł brutto umowę na wykonanie inwestycji z konsorcjum Track Tec Construction, Infrakol i PBIiK.

Jak powiedział podczas piątkowego, zdalnego podpisania umowy wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, inwestycja ma charakter kilkuwymiarowy.

„Odbudowa częściowo nieczynnej linii to poprawa dostępności do kolei, w kontekście lotniska w Pyrzowicach. Odbudowa infrastruktury pasażerskiej to poprawa możliwości prowadzenia ruchu aglomeracyjnego w czworokącie: Katowice, Tarnowskie Góry, lotnisko i Zawiercie. Ale to jest też bardzo ważna inwestycja służąca transportowi towarów i inwestycja związana z poprawą bezpieczeństwa, bo będą też likwidowane miejsca kolizyjne z ruchem drogowym” – zaznaczył Bittel.

Nieeksploatowana obecnie, w większości jednotorowa linia nr 182 - o długości ok. 45 km - łączy Tarnowskie Góry z Zawierciem, przechodząc przez bezpośrednie okolice Katowice Airport.

Budowa kolejowego połączenia do lotniska, oddalonego najszybszymi połączeniami drogowymi od Katowic o ponad 30 km, oczekiwana jest w regionie od lat. Początkowo planowano budowę nowej linii – od Bytomia, przez Piekary Śląskie, jednak wobec kosztów i sprzeciwu mieszkańców, tę koncepcję porzucono.

Ostatecznie PKP PLK skoncentrowała się na rewitalizacji blisko 49 km dotychczasowych, choć w większości nieczynnych, bądź rozebranych linii kolejowych: od Tarnowskich Gór do Zawiercia, a także łącznicy do Zawiercia o długości ok. 1 km oraz łącznicy w rejonie Miasteczka Śląskiego – o długości ponad 1 km.

Oprócz odbudowy zaprojektowano elektryfikację połączenia i szereg zmian technicznych – ze względu m.in. na projektowaną prędkość do 140 km/h – wobec pierwotnego kształtu linii. Złagodzone muszą zostać niektóre łuki. W miejscach skrzyżowań z autostradą A1 oraz dwiema drogami wojewódzkimi powstaną wiadukty. Przebudowanych zostanie 19 przejazdów drogowych.

Zmodernizowanych lub zbudowanych ma też zostać 8 przystanków kolejowych z 11 peronami (m.in. na stacjach Tarnowskie Góry, Siewierz, Poręba i Zawiercie). Powstanie nowa stacja Pyrzowice Lotnisko (z zadaszeniem peronów na wizualizacjach nawiązującym architektonicznie do terminali lotniskowych) i mijanka techniczna w Miasteczku Śląskim.

Linia ma służyć jako dojazd do lotniska – dla pasażerów czy pracowników, ale będzie też pełniła funkcję północnej towarowej obwodnicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z tego względu wszystkie planowane mijanki będą miały długość 750 m, co umożliwi obsługę najdłuższych składów. Pociągi towarowe mają osiągać prędkość do 80 km/h.

Umowę na zaprojektowanie odbudowy linii i późniejsze pełnienie nadzoru autorskiego PLK zawarły w marcu 2017 r. ze spółką Egis Poland (wartą 15,2 mln zł netto). We wrześniu 2018 r. podpisano umowę na 503,1 mln zł dofinansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Unijny projekt dotyczący linii 182 oszacowano na 741,8 mln zł.

Przetarg na rewitalizację połączenia ruszył w październiku 2019 r. Termin składania ofert przekładano dziesięciokrotnie. Do początku maja br. złożono ich 8, a PLK podały, że na realizację podstawowego zakresu zamówienia (z tzw. kwotą warunkową) przewidziały 849 mln zł brutto. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. W czerwcu odbyła się aukcja elektroniczna. Natańszą ofertę za 660 mln zł netto (812,1 mln zł brutto) zaproponowało konsorcjum firm Track Tec Construction, Infrakol i PBIiK.

Według założeń prezentowanych w piątek przez prezesa PKP PLK Ireneusza Merchla czas przejazdu pociągów do lotniska z Katowic z wykorzystaniem linii nr 182 od strony Tarnowskich Gór ma wynieść 63 min (przy założeniu szybszego, niż obecne 51-54 min., czasu przejazdu z Katowic do Tarnowskich Gór 46 min. oraz z Tarnowskich Gór do lotniska odbudowaną linią – 17 min.).

Natomiast założony czas dojazdu do lotniska z Katowic od strony Zawiercia to 68 min. - przy założeniu czasu przejazdu z Katowic do Zawiercia 45 min. (dziś to od 34 min. dla regionalnych pociągów przyspieszonych – do 50 min.) oraz z Zawiercia do lotniska – 23 min.(PAP)

autor: Mateusz Babak

 

Przeczytaj także