W 2020 r. o 49,9% mniej turystów w obiektach noclegowych

W 2020 r. o 49,9% mniej turystów w obiektach noclegowych

W 2020 r. w obiektach noclegowych było mniej turystów o 49,9 proc. rdr, a liczba udzielonych świadczeń była niższa o 45 proc. - wynika z opublikowanych we wtorek danych Głównego Urzędu Statystycznego.

"W 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 17,9 mln turystów, którym udzielono 51,4 mln noclegów. W porównaniu do 2019 r. było to mniej odpowiednio o 49,9 proc. i 45,0 proc. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r. wyniósł 26,8 proc. i w porównaniu z rokiem poprzednim był niższy o 13,8 p. proc." - podał GUS.

Dane, jak tłumaczy GUS, dotyczą turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych.

Urząd zauważył, że turystyka jest jednym z sektorów bezpośrednio dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Wprowadzane w 2020 r. obostrzenia dotyczące przemieszczania się osób oraz ograniczenia działalności związanej z prowadzeniem usług hotelarskich, spowodowały znaczny spadek liczby osób korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

W publikacji podano, że w obiektach hotelowych nocowało ponad 13 mln osób, w tym najwięcej (11,1 mln) zatrzymało się w hotelach (przed rokiem 23,5 mln). W pozostałych turystycznych obiektach nocowało 4,8 mln turystów, przy czym najwięcej osób przebywało w ośrodkach wczasowych – 1,2 mln turystów.

"Największa liczba turystów przebywała w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego - 2,4 mln, po ok. 2 mln nocowało w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, pomorskimi zachodniopomorskim. W porównaniu z 2019r. spadek liczby turystów korzystających z bazy noclegowej odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najmniejszy spadek wystąpił w województwach: zachodniopomorskim (o 34,4 proc.) oraz warmińsko-mazurskim (o 36,6 proc.), zaś największy w mazowieckim (o 61,8 proc.)" - napisano w raporcie.

Wśród osób przebywających w turystycznych obiektach noclegowych w 2020r. było 2,3 mln turystów zagranicznych i stanowili oni niecałe 13 proc. (w 2019 r. – 21 proc.). Największa liczba turystów zagranicznych zatrzymała się w województwach: zachodniopomorskim (435,9 tys.), mazowieckim (390,6 tys.) oraz małopolskim (367,1 tys.). W ogólnej liczbie turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej przeważali turyści z Niemiec (797 tys.), Ukrainy (206 tys.) i Wielkiej Brytanii (186 tys.).

W porównaniu z 2019 r. największy spadek liczby turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej wystąpił w województwie małopolskim – o ponad 78 proc.

Według stanu na 31 lipca 2020 r. w Polsce prowadziło działalność 10 291 turystycznych obiektów noclegowych, czyli o 960 mniej (8,5 proc.) niż rok wcześniej. Poza schroniskami, których działało tyle samo, co w 2019 r. (58), spadki liczby obiektów działających w lipcu 2020 r. odnotowano we wszystkich rodzajach obiektów.

Biorąc pod uwagę standard świadczonych usług noclegowych, baza noclegowa składała się z 3990 obiektów hotelowych i 6301 pozostałych obiektów. Wśród obiektów hotelowych najliczniejszą grupę, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły hotele – 2498 (o 137 mniej niż w 2019 r.) oraz inne obiekty hotelowe, do których zaliczają m.in. domy gościnne i zajazdy. W końcu lipca 2020 r. były 983 takie obiekty, tj. o 7,6 proc. mniej niż w 2019 r.

Wśród pozostałych obiektów najliczniej reprezentowane były pokoje gościnne i kwatery prywatne – 2149 obiektów (o ponad 11 proc. mniej niż rok wcześniej) oraz ośrodki wczasowe – 1020 obiektów – które w 2020 r. odnotowały spadek o prawie 7 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

"W końcu lipca 2020 r. obiekty noclegowe oferowały turystom 775,3 tys. miejsc, przy czym w ponad 70 proc. były to miejsca całoroczne. W odniesieniu do roku poprzedniego liczba miejsc noclegowych była mniejsza o 50,2 tys. (tj. o 6,1 proc.)" - napisano.

Średnio jeden turystyczny obiekt noclegowy liczył 75 miejsc noclegowych (przed rokiem 73). Podobnie jak w 2019 r. najwięcej miejsc oferowały hotele (276,4 tys.) oraz ośrodki wczasowe (122,3 tys.).

Z obliczeń GUS wynika, że największe zasoby bazy noclegowej posiadały województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i małopolskie, które w 2020 r. oferowały turystom odpowiednio 141,1 tys., 115,7 tys. i 95,5 tys. miejsc noclegowych, przy czym w województwie małopolskim zdecydowana większość (ponad 90 proc.) to miejsca całoroczne, a w dwóch pozostałych przeważają miejsca sezonowe. (PAP)

autor: Marcin Musiał

 

Przeczytaj także