Powstanie Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników Budowlanych zrzeszające prawników specjalizujących się w prawie budowlanym

Powstanie Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników Budowlanych zrzeszające prawników specjalizujących się w prawie budowlanym

NOWY JORK, PARYŻ, i STUTTGART, Niemcy, 14 stycznia 2021 r. /PRNewswire/ -- Pod nazwą Leading Construction Lawyers (LCL) powstało międzynarodowe stowarzyszenie zajmujące się prawem budowlanym. Zostało ono założone przez renomowaną amerykańską kancelarię prawniczą Peckar & Abramson, PC, francuską kancelarię prawniczą Altana, niemiecką kancelarię Breyer Rechtsanwälte oraz kancelarię specjalizującą się w usługach konsultingowych i rozjemczych - PS Consulting, z siedzibą w Paryżu.

Nowo utworzone stowarzyszenie LCL Alliance będzie służyć branży budowlanej i infrastrukturalnej, jako międzynarodowe centrum najwyższej jakości usług prawniczych w zakresie budownictwa oraz światowe forum poświęcone zagadnieniom związanym z tą branżą.

Członkowie LCL Alliance charakteryzują się podejściem zorientowanym na klienta i zaangażowaniem w działalność branży. Nadrzędnym celem organizacji jest wzajemne wspieranie się w osiąganiu jak najlepszych wyników i wdrażaniu praktycznych rozwiązań i strategii oraz udzielanie doradztwa; wszystko to w interesie obsługi klientów kancelarii członkowskich w związku z szerokim zakresem inwestycji na całym świecie, począwszy od przedsięwzięć infrastrukturalnych, transportowych, energetycznych, naftowych i gazowych, po projekty przemysłowe i budowlane.

Misją LCL Alliance jest wspieranie organizacji członkowskich w oferowaniu najwyższego poziomu usług prawniczych związanych z budownictwem zainteresowanym podmiotom na wszystkich etapach realizacji inwestycji w całej Europie, obydwu Amerykach, Azji i Zatoce Perskiej.

Istotą misji LCL Alliance jest współpraca z najważniejszymi kancelariami i specjalistami z zakresu prawa budowlanego na całym świecie.

Kancelarie zrzeszone w ramach LCL Alliance i ich prawnicy specjalizują się w sektorze budowlanym i infrastrukturalnym oraz dysponują najszerszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie takiego prawa.

LCL Alliance jest oparte na fundamencie wspólnych wartości i podejściu przyjętym przez jego założycieli: pragmatycznym połączeniu wyjątkowego doświadczenia i zdolności z akademickim zaangażowaniem i obsługą branży. Stowarzyszenie będzie wspomagać kancelarie członkowskie w dążeniu do osiągania jak najlepszych wyników i oferowania najbardziej praktycznych i innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań stojących przed klientami i międzynarodowym środowiskiem infrastrukturalnym.

Rozpoczynając współpracę, członkowie-założyciele LCL Alliance zauważyli, że stosują wzajemnie uzupełniające się kultury pracy, zwyczaje i praktyki prawne, a także podobne podejście do działalności biznesowej, prawnej i współpracy. Te rzadko spotykane podobieństwa między podmiotami członkowskimi wykraczają poza granice państw i zakresy zarówno jurysdykcji prawa zwyczajowego, jak i cywilnego. Naturalnym następstwem było więc zawiązanie bardziej formalnego sojuszu.

LCL Alliance zrzesza łącznie ponad 130 specjalistów i konsultantów technicznych działających w różnych jurysdykcjach w Europie i Stanach Zjednoczonych, przy czym wiele z tych osób jest wysoko cenionych w dziedzinie prawa budowlanego i infrastrukturalnego. Pomimo międzynarodowego charakteru i unikalnego formatu porozumienia oraz zasad współpracy między kancelariami członkowskimi, poszczególne podmioty i ich prawnicy pozostają niezależni.

Więcej informacji na temat LCL Alliance można znaleźć na stronie www.lclalliance.com.

Przeczytaj także