Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Sprawdź, jakie przywileje pracownicze Ci przysługują!

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Sprawdź, jakie przywileje pracownicze Ci przysługują!

Nie ulega wątpliwości, że prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest dużym wyzwaniem dla młodego przedsiębiorcy. Uzyskiwana w ten sposób niezależność jest okupiona ryzykiem i wymaga podjęcia strategicznych decyzji. Jednak Urząd Skarbowy wydał niedawno interpretację, która powinna ucieszyć samozatrudnionych. Osoby związane ściśle z jednym klientem będą miały możliwość, między innymi, rozliczania się jak przedsiębiorcy oraz płacenia liniowego PIT-u.

Me, Myself and I

Zgodnie z Ustawą o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku, jednoosobowa działalność gospodarcza to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Najważniejsze cechy określonej w ten sposób działalności to zorganizowany charakter, cel zarobkowy oraz wykonywanie w sposób trwały, we własnym imieniu. Istotnym aspektem w jej identyfikacji jest bezpośrednie ponoszenie potencjalnego ryzyka. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że aż 25% firm zawiesza bądź likwiduje jednoosobową działalność już po pierwszym roku jej prowadzenia! Za zobowiązania odpowiedzialność ponosi się całym majątkiem, samemu należy także pamiętać o odprowadzaniu składek do ZUS-u. Trzeba też zaznajomić się z przepisami związanymi z podatkami.

1 os3

Jest to jednak najprostsza forma posiadania oraz prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna i można jej dokonać przez Internet (oraz standardowo w urzędzie gminy czy miasta lub poświadczonym notarialnie listem poleconym). Jej otwieranie, likwidowanie czy zawieszanie jest stosunkowo elastyczne, koszty obsługi księgowej są niskie, a obowiązki sprawozdawcze ograniczone. Można również dostosować ją do własnego rytmu i potrzeb, a także łatwo pogodzić z inną pracą. Ponadto forma ta łatwo ewoluuje w reakcji na zmiany rynkowe. Warto podkreślić także element motywacyjny, wyłączny wpływ na strategię oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jak i dumę z zarabiania wyłącznie na własny rachunek i nazwisko (dosłownie, ponieważ imię i nazwisko osoby fizycznej musi być zawarte w nazwie firmy).

Łatwiej i taniej!

Interpretacja wydana przez Urząd Skarbowy dotyczy w szczególności osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które związane są ściśle z jednym kontrahentem oraz ich obowiązki i prawa podobne są do pracowniczych. Fiskus zgodził się na płacenie przez nich liniowego PIT-u oraz rozliczanie się jak przedsiębiorcy. Prowadzący działalność, których roczny dochód przekracza 100 tys. zł, zamiast płacenia 32% podatku, będą mogli pozostać na poziomie 19%. Wydatki na samochód, telefon, komputer czy nawet siedzibę w domu, również będą mogły zostać odliczone.

1 os2

Obniżony w ten sposób dochód wpływa na zmniejszenie odprowadzanej kwoty. Co więcej, przedsiębiorca dyspozycyjny dla głównego kontrahenta od 9 do 17 będzie mógł korzystać z prawa do urlopu (bądź jego ekwiwalentu w przypadku niewykorzystania dni wolnych). Dostanie również pensję w czasie choroby. Sytuacja ta jest korzystna nie tylko dla samych prowadzących jednoosobową działalność, ale także dla współpracujących z nimi pracodawców. Taka kolaboracja jest dla drugiej strony tańsza i łatwiejsza niż zatrudnienie własnego pracownika.

W marcu tego roku Ministerstwo Finansów zapowiadało wprowadzenie specjalnego testu, który miał pozwolić na oddzielenie fikcyjnych biznesmenów od prawdziwych. Ta idea zelektryzowała podatników, którzy przestraszyli się weryfikacji zasad prowadzenia działalności samozatrudnionych. Na szczęście rząd finalnie wycofał się z pomysłu. Dlatego, jeżeli myślisz o założeniu bądź już prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, warto pamiętać o szansach na rozwój oraz możliwościach korzystania z opisanych udogodnień.

Przeczytaj także