Rzecznik dyscyplinarny wyjaśnia sprawę sędzi, która jest członkiem komisji ds. pedofilii

Rzecznik dyscyplinarny wyjaśnia sprawę sędzi, która jest członkiem komisji ds. pedofilii

Rzecznik dyscyplinarny sędziów wyjaśnia sprawę sędzi Agnieszki Rękas, która została członkiem państwowej komisji do spraw badania przypadków pedofilii z rekomendacji Senatu. Zdaniem rzecznika objęcie przez Rękas tej funkcji może godzić w godność urzędu sędziego.

O sprawie rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych poinformował w piątek w komunikacie. Z pisma tego wynika, że zastępca rzecznika Przemysław Radzik podjął w piątek czynności wyjaśniające ws. sędzi Sądu Okręgowego w Częstochowie w związku z pełnioną przez tę sędzię funkcją członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Chodzi o sędzię w stanie spoczynku Agnieszkę Rękas, która została zarekomendowana na ten urząd przez Senat w lipcu br. Według rzecznika dyscyplinarnego, objęcie tej funkcji przez sędzię Rękas może skutkować przewinieniem dyscyplinarnym.

Zdaniem Radzika przewinienie to ma polegać na uchybieniu godności urzędu przez sędzię z Częstochowy, która "podjęła działalność publiczną niedającą pogodzić się z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów w ten sposób, że jako sędzia w stanie spoczynku, będąc stroną stosunku publicznoprawnego łączącego ją z państwem, nie zrzekając się urzędu sędziego, przyjęła odpłatnie pełnione stanowisko w niezależnym organie władzy kontrolnej państwa".

Rzecznik stowarzyszenia sędziowskiego "Iustitia" sędzia Bartłomiej Przymusiński komentując w rozmowie z PAP tę sprawę powiedział, że jest to prawdopodobnie próba przykrycia porażki rzecznika dyscyplinarnego przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi. Jak wyjaśnił, w piątek sąd ten umorzył sprawę o ukaranie sędzi z Olsztyna, czego domagał się Przemysław Radzik. "W tej sprawie sąd stwierdził, że pan Radzik przekroczył swoje kompetencje składając wniosek o ukaranie" - wskazał rzecznik "Iustitii".

Zdaniem Przymusińskiego pełnienie przez sędziów obowiązków w organach władz państwowych obejmuje także funkcje komisarzy wyborczych lub członków komisji egzaminacyjnych powoływanych przez ministra sprawiedliwości. "W związku z tym równość wobec prawa wymagałaby podobnych postępowań wobec takich osób. Jestem bardzo ciekawy, czy pan Radzik takie postępowania podejmie. Wątpię, czy to zrobi, bo to on i jego koledzy zasiadają w tych komisjach" - dodał sędzia Przymusiński.

Agnieszka Rękas jest sędzią w stanie spoczynku. Wcześniej orzekała w sądzie rejonowym, następnie w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Była prekursorem mediacji w Polsce. Była też doradcą, a następnie głównym konsultantem ds. prawnych Rzecznika Praw Dziecka, gdy funkcję tę pełnił Marek Michalak.

Utworzenie komisji do badania przypadków pedofilii zapowiedział w maju ub.r. premier Mateusz Morawiecki po premierze filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", w którym przedstawione zostały przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne.

Zgodnie z ustawą komisja ta ma być organem "niezależnym od innych organów władzy państwowej" i składać się z siedmiu członków: trzech powołanych przez Sejm większością trzech piątych głosów, jednego powołanego przez Senat również większością trzech piątych głosów oraz po jednym członku powołanym przez: premiera, prezydenta i Rzecznika Praw Dziecka.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski

 

Przeczytaj także