10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka

10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka

MSZ informuje:

Tego dnia w 1948 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka – kluczowy dokument wyznaczający międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka.

Pomimo tego, że Deklaracja została przyjęta 72 lata temu, prawa człowieka w dalszym ciągu są łamane w wielu miejscach na świecie. Co więcej, pandemia COVID-19 postawiła społeczność międzynarodową przed nowymi wyzwaniami w tym obszarze. Bezprecedensowy kryzys zdrowotny bywa wykorzystywany jako pretekst do ograniczania praw człowieka, w tym osób najsłabszych oraz żyjących w strefach konfliktów zbrojnych. Dlatego tematem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka jest zapewnienie, by po pandemii prawa człowieka były przedmiotem szczególnej troski i fundamentem lepszej przyszłości.

Polska w sposób priorytetowy traktuje konieczność ochrony praw człowieka, w tym szczególnie upomina się o prawa najsłabszych. Pomimo ograniczeń związanych z trwającą pandemią, rok 2020 owocował zatem w wiele inicjatyw na rzecz praw człowieka podejmowanych przez Polskę, które będą kontynuowane w kolejnych latach.

W bieżącym roku oraz w dwóch kolejnych latach nasz kraj – z racji członkostwa w Radzie Praw Człowieka ONZ – ma ku temu szczególną sposobność. Polska wykorzystuje swoje członkostwo w Radzie do podejmowania konsekwentnych działań na rzecz pełnej realizacji praw człowieka, w tym szczególnie praw dzieci, osób z niepełnosprawnościami czy należących do mniejszości religijnych.

Polska nie ustaje również w walce o rozwój społeczeństwa obywatelskiego w miejscach, gdzie jego aktywność jest utrudniana lub brutalnie tłumiona. Zdecydowanie apelujemy o ochronę społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, które domaga się przestrzegania swoich podstawowych praw, w tym wolności opinii, wypowiedzi i zgromadzeń.

Przypominamy, że w listopadzie br. minister Zbigniew Rau był gospodarzem międzynarodowej Konferencji Ministerialnej na Rzecz Wolności Religii lub Przekonań. Ponadto, co roku Minister Spraw Zagranicznych przyznaje nagrodę Pro Dignitate Humana osobie lub organizacji szczególnie zaangażowanej w ochronę praw człowieka. Tegoroczna laureatka – organizacja pozarządowa z Somalii Elman Peace and Human Rights Centre – została wyróżniona za działania na rzecz trwałego pokoju i wsparcia marginalizowanych grup społecznych oraz zapobiegania radykalizacji i brutalnemu ekstremizmowi religijnemu.

Więcej informacji o obchodach tegorocznego Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka można znaleźć na stronie ONZ: www.un.org/en/observances/human-rights-day.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

Przeczytaj także