Abp Gądecki: Jan Paweł II jest opiekunem wartości europejskich

Abp Gądecki: Jan Paweł II jest opiekunem wartości europejskich

Obecny kryzys kulturowy jest potężnym dziejowym wołaniem o mądry powrót do wspólnego dziedzictwa historycznego, jakim jest chrześcijaństwo. W tym względzie św. Jan Paweł II już stał się prawdziwym doktorem Kościoła i opiekunem wartości europejskich – powiedział w piątek abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki był jednym z prelegentów konferencji "Kościół św. Jana Pawła II – Niepodległość ducha". W czasie sympozjum wygłosił wykład "Jan Paweł II doktorem Kościoła i patronem Europy".

Podkreślił w nim, że "pontyfikat papieża ma przełomowe znaczenie dla Kościoła i świata, tak w kontekście jego nauczania, jak i w kontekście oddziaływania społecznego".

Zaznaczył, że "zarówno osoba, jak i dorobek całego życia św. Jana Pawła II spełniają wymagania, jakimi kieruje się Kościół, przyznając tytuł +doctor Ecclesiae+, a są nimi: świętość życia, wyróżniająca się doktryna oraz postawa nauczyciela, które wpłynęły na rozwój nauczania Kościoła i myśli teologicznej, jak również wkład w misję ewangelizacyjną, którą Jezus Chrystus powierzył swemu Kościołowi".

Przewodniczący KEP powiedział, że idea patronów Europy jest wezwaniem do opamiętania i wskazówką kierunku zmian.

"Gdy dzisiaj dostrzegamy niebezpieczne tendencje odchodzenia od wartości chrześcijańskich i budowanie integracji europejskiej na zupełnie obcych fundamentach światopoglądowych z wyraźnym ukierunkowaniem tylko na postęp ekonomiczno-gospodarczy, kosztem jej tożsamości, idea patronów Europy ma stanowić wołanie o opamiętanie" – powiedział prelegent.

Przypomniał, że wśród patronów Europy są: św. Benedykt z Nursji, św. Cyryl i św. Metody, św. Brygida Szwedzka, św. Katarzyna ze Sieny i św. Edyta Stein.

Za Georgem Weigelem, abp Gądecki wskazał na pięć powodów, dla których papież Polak powinien nosić tytuł patrona Europy.

Powiedział, że "św. Jan Paweł II dostarczył Kościołowi i światu autentyczne klucze dla zrozumienia znaczenia Soboru Watykańskiego II". Dodał, że papież starał się przekazywać katolicką naukę w sposób, który mógłby zrozumieć współczesny człowiek.

Zwrócił uwagę, że Karol Wojtyła postulował również, aby sobór zareagował na antropologiczny kryzys idei rozwoju ludzkości "poprzez stworzenie wizji człowieka opartej na wcieleniu Syna Bożego". Została ona zawarta w pierwszej encyklice papieża "Redemptor hominis" z 1979 r., która była poświęcona antropologii chrześcijańskiej – powiedział duchowny.

Przewodniczący KEP mówił, że Jan Paweł II pokazywał, że "Ewangelia znajduje się w centrum działań Kościoła, a obowiązkiem każdego katolika jest bycie przyjacielem Chrystusa i aktywne przekazywanie wiary innym".

Przewodniczący KEP wspomniał również o wkładzie papieża w scalanie Europy.

"Papież Polak wiedział, że obecny kryzys kulturowy jest potężnym dziejowym wołaniem o mądry powrót do wspólnego dziedzictwa historycznego, jakim jest chrześcijaństwo. W tym względzie święty papież już stał się prawdziwym doktorem Kościoła oraz opiekunem wartości europejskich, które stanowią nieusuwalny fundament współczesnej cywilizacji" – powiedział abp Gądecki.

Podkreślił, że myśl Jana Pawła II jest "na wskroś nowoczesna, oryginalna i twórcza, pozostając jednocześnie klasyczną".

Kard. Stanisław Dziwisz mówił o wizji Kościoła Jana Pawła II. Abp Grzegorz Ryś przedstawił refleksję "Nowa ewangelizacja sposobem obecności w wolnym świecie". Abp Budzik mówił o wkładzie Jana Pawła II w dialog.

Gościem konferencji był m.in. wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński, który odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego.

Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy i jest jednym z elementów obchodów 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Zostało dofinansowana z pieniędzy Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa". (PAP)

Autor: Magdalena Gronek

 

Przeczytaj także