Ludzie starsi bardziej proekologiczni od młodych

Ludzie starsi bardziej proekologiczni od młodych

Badanie postaw wobec ochrony klimatu, przeprowadzone przez Europejski Bank Inwestycyjny, podaje w wątpliwość podział na radykalnie proekologiczną młodzież i nieprzejmujących się środowiskiem starszych. Linia podziału między pokoleniami wcale nie jest tak wyraźna, jak chcieliby wierzyć młodzi zwolennicy Grety Thunberg - pisze dziennik "Die Welt".

"Ochrona klimatu jest postrzegana przez społeczeństwo jako kwestia pokoleniowa: z jednej strony uczniowie i studenci z pokolenia +Fridays for Future+ (demonstracji organizowanych w obronie klimatu - PAP), z drugiej starsze pokolenie, które w trosce o gospodarkę i dobrobyt bagatelizuje wszelkie ekologiczne lęki" - zauważa dziennik.

"W obliczu epokowego wyzwania, jakim są zmiany klimatyczne, (ta druga postawa) uważana jest przez wielu za nieodpowiedzialną, w komentarzach gazet codziennych już pojawiają się wezwania do odebrania prawa do głosowania +starym ludziom+ i umożliwienia głosowania dzieciom" - dodaje.

Badanie EBI kwestionuje jednak taką koncepcję walki starych z młodymi o klimat. Wynika z niego, że pokolenie osób powyżej 65. roku życia jest po części znacznie bardziej konsekwentne w tym względzie niż pokolenie osób w wieku 15-29 lat.

Na przykład ogółem 36 procent Niemców uważa, że produkty i usługi wiążące się z największą emisją gazów cieplarnianych powinny być zakazane. Jednak w podziale na grupy wiekowe 47 procent respondentów powyżej 65. roku życia byłoby w stanie wyobrazić sobie taki zakaz, podczas gdy wśród osób w wieku od 15 do 29 lat - tylko 27 procent.

Tendencja ta utrzymuje się także w innych kwestiach. Na przykład tylko 31 procent osób poniżej 30. roku życia uważa, że loty krajowe powinny być zakazane, podczas gdy 46 procent osób powyżej 65. roku życia uważa, że zakaz lotów na krótkich dystansach jest dobrym rozwiązaniem.

Z twierdzeniem, że lepszy recykling jest priorytetem, zgadza się 47 procent młodych i 53 procent starszych. Za zakazem produkcji towarów szczególnie krótkotrwałych lub takich, których nie da się naprawić, opowiada się z kolei tylko 37 procent młodych ludzi, za to aż 61 procent seniorów.

Młodzi ludzie w wieku do 29 lat również niechętnie odnoszą się do zakazu przekraczania prędkości na autostradzie; tylko 12 procent zgodziłoby się na ograniczenie prędkości - w grupie wiekowej powyżej 65 lat odsetek ten wynosi 26 procent. Ponad jedna trzecia (38 proc.) osób starszych popiera też zakaz wjazdu do śródmieścia samochodom o wysokiej emisji zanieczyszczeń, wśród osób młodych jest to tylko 25 procent.

Co niepokojące dla Niemiec, "kraju majsterkowiczów i inżynierów", tylko 28 procent Niemców uważa, że technologia i cyfryzacja należą do najlepszych rozwiązań w kwestii ochrony klimatu - zauważa "Die Welt". Jednak w pokoleniu osób w wieku od 15 do 29 lat wyznawców technologii jest szczególnie mało - tylko 22 procent osób w tej grupie wiekowej traktuje technologię jako priorytet w ochronie klimatu.

Ogólnie rzecz biorąc, 39 procent respondentów w Europie opowiedziało się za zmianami w codziennym postępowaniu na rzecz poprawy klimatu. Wiceprezes EBI Ambroise Fayolle uważa te wyniki za "zachęcającą wiadomość" dla całej Europy.

"Ludzie mocno wierzą, że mogą pomóc w rozwiązaniu kryzysu klimatycznego poprzez swoje osobiste zachowanie" - powiedział. Jeszcze bardziej niż Niemcy zgadzają się z tym poglądem Portugalczycy (51 proc.), Słowacy (44 proc.) i Luksemburczycy (43 proc.).

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)

 

Przeczytaj także