Niemal 2 tys. wniosków o wsparcie w ramach programu" Mama 4 plus"

Niemal 2 tys. wniosków o wsparcie w ramach programu" Mama 4 plus"

Do opolskiego ZUS wpłynęło blisko 2 tys. wniosków od rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci i nie podjęły pracy zawodowej. – poinformował rzecznik okręgowego ZUS Sebastian Szczurek. Taki wniosek złożyły m.in trzy panie w wieku powyżej 99 lat.

Opolski ZUS przypomina, że od marca świadczenie " Mama 4 plus" jest przyznawane w wyższej kwocie. Wprowadzone dwa lata temu ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle nie podjęły pracy. O rodzicielskie świadczenie w skali całego kraju wnioski złożyło 72,3 tys. osób, z czego 70,9 tys. to kobiety.

"Każdego roku po waloryzacji rośnie kwota nie tylko emerytur i rent, ale też innych świadczeń. W tym roku jest podobnie, a przez to rodzicielskie świadczenie uzupełniające wzrosło z 1200 zł do wysokości gwarantowanej minimalnej emerytury czyli prawie 1251 zł brutto" – powiedział rzecznik opolskiego ZUS.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające mogą otrzymać matki, które ukończyły 60 lat, urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej 4 dzieci, a nie mogły podjąć zatrudnienia. Na Opolszczyźnie wnioski złożyło dotąd 1967 pań, ale również 17 mężczyzn. Z programu mogą korzystać mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat i wychowali co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Panowie, którzy ubiegają się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, muszą oprócz wniosku wskazać w oświadczeniu datę zgonu matki dzieci albo datę porzucenia przez nią dzieci lub zaprzestania ich wychowywania przez długi okres i potwierdzić to dokumentami. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie wtedy, gdy w trakcie jego pobierania wnioskodawca mieszka w Polsce.

ZUS nie przyznaje świadczenia z programu "Mama 4 plus" automatycznie. Żeby dostać świadczenie, trzeba złożyć wniosek o symbolu ERSU. Można go dostać w placówkach ZUS bądź pobrać ze strony internetowej www.zus.pl. Do wniosku należy dołączyć m.in. akty urodzenia dzieci, informację o numerach PESEL dzieci, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia. Informacja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia ma postać decyzji Prezesa ZUS, a rozpoczęcie wypłaty należności będzie poparte osobnym zawiadomieniem.

Na Opolszczyźnie najwięcej, bo 75 proc. wniosków pochodzi od pań w wieku od 60 do 69 lat. Cztery wnioski skierowały do opolskiego ZUS kobiety po ukończeniu 90 lat. Województwo opolskie jest jedynym, w którym wnioski o świadczenie złożyły osoby powyżej 99 lat. Na taki krok zdecydowały się w regionie trzy panie. (PAP)

Autor: Marek Szczepanik

 

Przeczytaj także