Rektor KUL zachęca do podpisania międzynarodowego apelu w sprawie nauczania św. Jana Pawła II

Rektor KUL zachęca do podpisania międzynarodowego apelu w sprawie nauczania św. Jana Pawła II

Międzynarodowy apel profesorów i nauczycieli akademickich to inicjatywa, która ma na celu przypomnienie myśli filozoficznej Karola Wojtyły i promowanie jej wśród studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – podkreślił rektor tej uczelni ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Rektor KUL zaznaczył, że "nowy rok akademicki jest dobrą okazją, by kolejny raz sięgnąć w programach wykładów, zajęć dydaktycznych i pracy naukowej do nauczania św. Jana Pawła II w aspekcie filozoficznym, kulturowym i społecznym".

"W naszym apelu zwracamy uwagę, że w dzisiejszym świecie, w którym obserwujemy homogenizację kultury, przewartościowanie postaw społecznych oraz różnorodność opinii, rolą uniwersytetów i uczelni jest poszukiwanie pewnych punktów odniesienia i wartości nadrzędnych, będących spoiwem naszych społeczeństw" – wskazał ks. prof. Kalinowski. Jego zdaniem "nauczanie Karola Wojtyły niewątpliwie otwiera przed studentami nowe horyzonty, których nie znajdą w kulturze masowej".

Duchowny podkreślił również, że św. Jan Paweł II w swoim duszpasterstwie i pontyfikacie, wzywał młodych ludzi do podejmowania życiowych wyzwań, odpowiedzialności i otwartości na drugiego człowieka.

"Jednocześnie jasno wskazywał na nadrzędne wartości, których punktem odniesienia jest Bóg i nauczanie Kościoła. Ojciec Święty zwracał uwagę, że źle rozumiana wolność i relatywizm moralny prowadzą do wewnętrznego zniewolenia i cierpienia. Z nieodpowiednio pojmowanej wolności – jak mówił papież – zrodziły się totalitaryzmy, prowadzące do największych dramatów XX wieku" – przekonywał.

Rektor KUL wskazał również, że "poszukiwanie niezaprzeczalnego sensu jest dziś wyzwaniem dla studentów, w otaczającej ich coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości".

"Rozwój technologiczny i pojawiające się wraz z nim coraz bardziej nieograniczone możliwości wirtualnej komunikacji są wielką szansą, ale stwarzają również niespotykane dotąd zagrożenia. Wobec tych faktów nauczanie papieża z Polski i jego życiowa postawa, mogą inspirować młodych ludzi, do dążenia ku prawdzie i wewnętrznej wolności. Dlatego zachęcamy, by używając współczesnych środków przekazu i nowych metod dydaktycznych, wykładowcy akademiccy nawiązywali do dorobku naukowego, artystycznego i duchowości św. Jana Pawła II" – czytamy w apelu. (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk

 

Przeczytaj także