Rośnie sprzedaż kredytów gotówkowych i mieszkaniowych

Rośnie sprzedaż kredytów gotówkowych i mieszkaniowych

Trwa hossa na rynku kredytów: w maju 2021 r. w porównaniu do maja 2020 r. udzielono o 63,5 proc. kredytów gotówkowych i o 47,8 proc. więcej kredytów mieszkaniowych, największy przyrost odnotowują pożyczki na wysokie kwoty - podało we wtorek Biuro Informacji Kredytowej.

Według Newslettera kredytowego BIK w maju 2021 r. w porównaniu do maja 2020 r. w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej o 63,5 proc kredytów gotówkowych, o 47,8 proc. kredytów mieszkaniowych oraz o 10,6 proc. limitów na kartach kredytowych. Spadek o 1,5 proc. odnotowały natomiast kredyty ratalne.

Także w ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały wyższą wartość wszystkich produktów kredytowych: o 87 proc. kredytów gotówkowych, o 60,0 proc. kredytów mieszkaniowych, o 45,7 proc. limitów kartowych oraz o 28,9 proc. kredytów ratalnych.

Według BIK w okresie styczeń - maj 2021 r. banki i SKOK-i udzieliły 1 166 500 kredytów gotówkowych, czyli wzrosły o 10,7 proc. na 26,12 mld zł, co stanowi wzrost o 22,8 proc.

Udzielono także 1 455 200 kredytów ratalnych, co oznacza wzrost o 12,4 proc. na kwotę 6,7 mld zł, czyli o jedną trzecią więcej.

Z kolei kredytów mieszkaniowych zaciągnięto 108 tys., co oznacza wzrost o 16,7 proc. na kwotę 33,73 mld zł, co także oznacza wzrost o 24,7 proc.

Analitycy BIK podkreślają, iż oceniając wartość akcji kredytowej w maju 2021 r. w porównaniu do maja ubiegłego roku, trzeba pamiętać, że maj 2020 r. to jeden z dwóch miesięcy z okresu pandemii, drugim był czerwiec, w których wystąpił najgłębszy spadek na rynku kredytów mieszkaniowych.

Jeśli chodzi o wzrost dotyczący kredytów gotówkowych - o 87 proc. w ujęciu wartościowym i 63,5 proc. w ujęciu liczbowym to - według analityków BIK - częściowo tak wysokie dynamiki są efektem niskiej bazy z maja zeszłego roku, ale nie tylko. Kolejny powód to wzrost udziału kredytów udzielonych na wysokie kwoty oraz na dłuższy umowny okres finansowania.

Z danych BIK wynika, że najwyższe dodatnie dynamiki akcji kredytowej w maju 2021 r. zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dotyczyły kredytów wysokokwotowych, tj. z dwóch przedziałów kwotowych 30 – 50 tys. zł oraz powyżej 50 tys. zł.

Biuro wskazuje, że w okresie styczeń - maj 2021 r. dynamika przyrostu kredytów gotówkowych wystąpiła prawie we wszystkich przedziałach wartości udzielanych kredytów. Negatywnym wyjątkiem są kredyty niskokwotowe do 5 tys. zł ze spadkiem o 3,6 proc. W ujęciu wartościowym dodatnie dynamiki dotyczą kredytów ze wszystkich przedziałów kwotowych.

"Choć w pierwszym okresie pandemii banki bardzo ostrożnie udzielały kredytów gotówkowych na wyższe kwoty, co jest zrozumiałe i naturalne przy wysokiej niepewności, to już w okresie odmrażania gospodarki widzimy odwrotne zjawisko. Obecnie banki są mniej skłonne udzielać kredytów na niskie kwoty, a chętniej udzielają kredytów na wyższe kwoty. Sprzyjają temu niskie stopy procentowe i rosnące dochody" - wskazał główny analityk BIK Waldemar Rogowski, cytowany w Newsletterze. Jak dodał, wydłuża się także średni okres kredytowania: o ile w maju zeszłego roku wynosił on 46 miesięcy to już w maju br. wydłużył się do 51 miesięcy.

Bardziej zróżnicowana sytuacja występuje w wypadku kredytów ratalnych. Dodano, że w wypadku tych kredytów nastąpił wzrost rok do roku w ujęciu wartościowym o 28,9 proc., ale spadek o 1,5 proc. w ujęciu liczbowym.

Jak wskazano, podobnie jak w przypadku kredytów gotówkowych, wysoki wzrost dynamiki sprzedaży kredytów ratalnych ma charakter selektywny. Najwyższe ponad 50 proc. dodatnie dynamiki liczby udzielonych kredytów w okresie styczeń – maj br. dotyczyły kredytów ratalnych na wyższe kwoty, tzn. z przedziału 5-10 tys. zł, gdzie nastąpił wzrost o 51,6 proc. oraz powyżej 10 tys. zł, gdzie nastąpił wzrost o 60,9 proc.

Podano też, że kredyty ratalne do 1 tys. zł mają ujemną dynamikę -3,2 proc., a z przedziału 1-2 tys. zł na poziomie -0,4 proc. W ujęciu wartościowym występuje takie samo zjawisko. Dynamika kredytów wysokokwotowych to wzrost 50,4 proc. w przedziale 5-10 tys. zł oraz wzrost o 52,7 proc. dla kredytów powyżej 10 tys. zł. Kredyty do 1 tys. zł mają ujemną dynamikę na poziomie -2,4 proc.

"Na raty finansowane są więc zakupy droższych dóbr. Zamożniejsze gospodarstwa domowe kupują w ten sposób np. droższy sprzęt RTV/AGD, elektronikę czy meble, samochody. Wysoka inflacja i rosnące ceny dóbr trwałego użytku przy niskiej a nawet zerowej stopie procentowej są sprzymierzeńcami kupowania na raty" – ocenił główny analityk BIK.

Średnia wartość kredytu ratalnego w maju 2021 r. to 4 617 zł i była ona wyższa niż w maju rok temu o 30,9 proc. Dla kredytów gotówkowych, średnia wartość udzielonego w maju 2021 r. kredytu to 21 666 zł, czyli wzrost o 14,4 proc. w stosunku do maja 2020 r.

W Newsleterze zawarto także informacje dotyczące obserwowanego przez BIK co miesiąc poziomu ryzyka kredytowego portfela kredytów konsumpcyjnych (gotówkowych i ratalnych), w oparciu o odpowiednie Indeksy Jakości. Pełni on - według Biura - funkcję systemu wczesnego ostrzegania.

W informacji BIK wskazano, że jakość portfela kredytów ratalnych już od kilku lat utrzymuje się na bardzo niskim, bezpiecznym poziomie szkodowości, co każdorazowo potwierdzają właśnie miesięczne odczyty Indeksu. Bieżący - majowy odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów ratalnych wynosi 1,28 proc. Kilkukrotnie wyższą szkodowością (najwyższą wśród wszystkich grup produktowych) charakteryzują się natomiast kredyty gotówkowe. Majowy odczyt Indeksu Jakości dla kredytów gotówkowych wynosi 4,68 proc.

W porównaniu do maja 2020 r. wartość Indeksu Jakości kredytów gotówkowych polepszyła się o 1,45 pkt proc., najwięcej ze wszystkich produktów kredytowych.

Jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, to w maju br. w porównaniu z majem 2020 r. na rynku kredytów mieszkaniowych odnotowano wysokie dodatnie dynamiki zarówno wartości - o 60,0 proc., jak i liczby udzielonych kredytów o 47,8 proc.

W okresie styczeń - maj 2021 r. już 54 proc. wartości udzielonych kredytów to te z przedziału kwotowego powyżej 350 tys. zł. Same kredyty powyżej 500 tys. zł stanowią 24,8 proc. łącznej akcji kredytowej.

Najwyższe dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dotyczyły kredytów z dwóch przedziałów tj.: od 350 do 500 tys. zł i powyżej 500 tys. zł.

W ocenie ekspertów BIK, wyniki majowej akcji kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych to odzwierciedlenie popytu z marca oraz kwietnia 2021 r.

"Dla kredytów mieszkaniowych maj ub.r. był jednym z dwóch najgorszych miesięcy pod względem liczby i wartości akcji kredytowej w pandemii. Mamy więc w maju 2021 r. efekt bardzo niskiej bazy z maja 2020 r. Niemniej, warto odnotować, że maj jest już trzecim z rzędu miesiącem o wartości miesięcznej akcji kredytowe powyżej 7,5 mld zł. W historycznym ujęciu są to trzy miesiące o rekordowej sprzedaży" - wskazał Waldemar Rogowski.

Dodano, że w maju utrwaliła się hossa w wysokokwotowych kredytach mieszkaniowych: średnia wartość udzielanego kredytu osiągnęła rekordowe 320,75 tys. zł i była wyższa o 8,3 proc. od średniej z maja 2020 r.

Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w maju 2021 r. wyniósł 0,61 proc. W ostatnich 12 miesiącach (od maja 2020 r. do maja 2021 r.) jakość portfela polepszyła się, o czym świadczy spadek Indeksu o 0,22.

W maju 2021 r. banki wydały 61,9 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 404 mln zł. W okresie styczeń - maj 2021 r. nastąpił powrót negatywnego trendu dynamiki rocznej obserwowanego w całym ubiegłym roku, w ujęciu liczbowym wynosi ona minus 2,5 proc. W ujęciu wartościowym wystąpiła niewielka dynamika dodatnia: wzrost o 0,7 proc. Indeks Jakości dla tego segmentu wyniósł w maju 3,34 proc. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś