Rzeszów: Kwesta na potrzeby podopiecznych albertynów online

Rzeszów: Kwesta na potrzeby podopiecznych albertynów online

Kwesta na potrzeby Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, największa i najstarsza na Podkarpaciu, w tym roku, ze względu na pandemię, odbywa się głównie online. Na cmentarzach w różnych miejscowościach regionu staną jedynie skarbony.

Prezes rzeszowskiego towarzystwa albertyńskiego Aleksander Zacios powiedział PAP, że ze względu na obecną sytuację w kraju związaną z koronawirusem w zbiórce nie weźmie udziału młodzież ze szkolnych kół Caritas, studenci, czy włodarze z regionu, parlamentarzyści, którzy zawsze chętnie stawali ze skarbonkami albertyńskimi.

W tym roku główna zbiórka została przeniesiona do internetu, zaś na nekropoliach regionu staną duże skarbony, do których odwiedzający cmentarze będą mogli wrzucać datki. Zaś przy skarbonach staną jedynie podopieczni i pracownicy Towarzystwa. Nie będzie natomiast kontaktu osobistego, jak przy kwestowaniu do puszek.

Zacios dodał, że w tym roku liczba cmentarzy, gdzie odbywać się będzie zbiórka, jest znacznie mniejsza, niż w minionych latach. Skarbony staną bowiem na nekropoliach w ponad 20 miejscowościach regionu, a nie jak zwykle w blisko 50. Będą jednak na wszystkich rzeszowskich cmentarzach.

Pieniądze zebrane w trakcie tegorocznej zbiórki zostaną przeznaczone m.in. na prowadzenie trzech schronisk dla bezdomnych: dwóch dla mężczyzn i jednego dla kobiet; działanie hostelu, noclegowni i łaźni w Rzeszowie; prowadzenie kuchni dla ubogich w Rzeszowie, która wydaje ok. 500 posiłków dziennie i na działalność Centrum Integracji Społecznej, które uczy podopiecznych umiejętności zawodowych oraz pełnienia na nowo ról społecznych.

Datki można wpłacać przez adres: https://pomagam.pl/kwesta2020

Organizatorzy na stronie wyjaśniają powody przeniesienia zbiórki do sieci i zwracają się jednocześnie z apelem do wszystkich „ludzi dobrej woli, otwartych i wrażliwych na los osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej” o wsparcie finansowe, szczególnie w czasie pandemii.

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że ten okres, podczas przedłużającej się i nasilającej wręcz pandemii, dla wszystkich jest wyjątkowo trudny, jednak nie zapominajmy o osobach, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – bezdomnych, ubogich, zwalnianych z zakładów karnych, bezrobotnych i innych. Dla nich pandemia koronawirusa jest szczególnie dotkliwa” – zaznaczają organizatorzy kwesty.

Dodają, że budżet albertynów jest bardzo ograniczony, a pieniądze uzyskiwane ze zbiórek zawsze były dla nich ratunkiem i pozwalały wesprzeć podejmowane przez nich inicjatywy.

Kwesta na rzecz podopiecznych albertynów jest największa i najstarsza na Podkarpaciu. Odbywa się ona od 1989 r. Dzięki dotychczasowym kwestom albertyńskim udało się m.in. uruchomić w Racławówce koło Rzeszowa schronisko dla kobiet, rozbudować i zmodernizować schroniska dla mężczyzn w Jaśle i w Rzeszowie.

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta odłączyło się w 2000 roku od podkarpackiego oddziału Towarzystwa im. św. Brata Alberta i obecnie posiada osobowość prawną oraz niezależność finansową. Jest katolicką, świecką i niezależną organizacją pożytku publicznego. Jego celem jest niesienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim, uzależnionym, samotnym, zwalnianym z aresztów śledczych i zakładów karnych.

Rzeszowskie Towarzystwo m.in. zakłada i prowadzi schroniska, noclegownie, hostele, kuchnie, łaźnie dla bezdomnych, ubogich i uzależnionych, prowadzi też działalność resocjalizacyjną, reintegrację zawodową i społeczną. (PAP)

autor: Agnieszka Pipała

Przeczytaj także