Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna

Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna

Najnowsze dane o sytuacji finansowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pierwsze trzy kwartały 2020 roku napawają optymizmem. Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna - ocenia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

W piątek na stronie ZUS opublikowano informację o sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po trzech kwartałach 2020 r.

"Pomimo zawirowań społeczno-gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa najnowsze dane o sytuacji finansowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za pierwsze trzy kwartały tego roku, napawają optymizmem. Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest stabilna, a płatnicy są - mimo trudności - zdyscyplinowani" – komentuje prof. Uścińska, cytowana w komunikacie Zakładu.

"Należy zwrócić uwagę na duży wzrost oświadczeń, które trafiły do ubezpieczonych w związku ze znacznym wzrostem liczby zwolnień lekarskich oraz dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców wypłacanym niemal nieprzerwanie od wiosny tego roku" - dodaje prof. Uścińska.

Jak informuje Zakład, konsekwencje pandemii koronawirusa wpłynęły na obraz sytuacji finansowej FUS. W okresie styczeń–wrzesień br. wydatki funduszu wyniosły 197,1 mld zł, podczas gdy wpływy ze składek i ich pochodnych wyniosły 144,5 mld zł.

W efekcie stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w trzech kwartałach br. ukształtował się na poziomie 73,3 proc. W miesiącach lipiec–wrzesień można już było zaobserwować "odbicie" do poziomu 77,9 proc.

Największą pozycją przychodów FUS są składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu w okresie styczeń–wrzesień br. wyniosła 157,8 mld zł i była o 5,5 proc. wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2019 r.

Wpływy ze składek w trzech kwartałach br. wyniosły 144,2 mld zł i stanowiły 69,5 proc. planu, co oznacza nieznaczny spadek (o 2,1 proc. r/r). W okresie dziewięciu miesięcy br. fundusz otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 29,3 mld zł, co stanowi 87,3 proc. planu.

Istotnym źródłem przychodów FUS były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 18,1 mld zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych epidemii COVID-19, w tym m.in. pokrycia ubytków składek wynikających z pogorszenia sytuacji makroekonomicznej oraz zwolnienia niektórych płatników z obowiązku opłacania należności z tytułu składek.

Po spadku w drugim kwartale, ponownie rośnie liczba obcokrajowców, która zanotowała historyczny poziom. Na koniec września 2020 roku w ZUS było zarejestrowanych 689 226 obcokrajowców, co oznacza wzrost o 3,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku oraz wzrost o 13,8 proc. w stosunku do stanu na koniec czerwca 2020 r.(PAP)

autorka: Olga Zakolska

 

Przeczytaj także