Uczniowie LGBTQIA 8 razy częściej doświadczają dyskryminacji

Uczniowie LGBTQIA 8 razy częściej doświadczają dyskryminacji

W krakowskich szkołach ponadpodstawowych osoby LGBTQIA osiem razy częściej doświadczają dyskryminacji niż inni uczniowie – wynika z raportu przygotowanego przez Stowarzyszenie Queerowy Maj, przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa.

Badanie "Sytuacja osób LGBTQIA w krakowskich szkołach ponadpodstawowych", jak podkreślają autorzy – pierwsze tego typu w Krakowie, trwało od września do listopada tego roku.

W badaniu wzięło udział 1277 osób, zarówno ze społeczności LGBTQIA (prawie 59 proc.), jak i nieprzynależących do społeczności. Najwięcej ankietowanych (87 proc.) uczęszczało do liceów ogólnokształcących. Na pytanie dotyczące polityk antydyskryminacyjnych w szkołach odpowiedziały 32 instytucje.

Przeważająca większość respondentów (prawie 89 proc.) wie obecności osób homo- i biseksualnych w swojej szkole. Ponad 12 proc. ankietowanych wie o jednej takiej osobie w szkole, a 76,5 proc. wie o więcej niż jednej osobie. Najwyższe wyniki ilościowe zanotowano pod tym względem w I Liceum Ogólnokształcącym – 100 odpowiedzi pozytywnych z 114 udzielonych. „Wskazuje to na znaczącą widoczność osób homo- i biseksualnych w krakowskich szkołach ponadpodstawowych” – czytamy w raporcie.

Zgodnie z wynikami badania w krakowskich szkołach ponadpodstawowych uczniowie LGBTQIA osiem razy częściej doświadczają dyskryminacji niż inni. Chodzi m.in. o wykluczanie z grupy, złośliwe uwagi, niemiłe komentarze lub wpisy na internetowych grupach, zaczepek, przemocy fizycznej. Dyskryminację odczuło 17 proc. uczniów LGBTQIA w porównaniu do 2 proc. heteronormatywnych rówieśników.

Zachowania dyskryminacyjne zgłoszone były w jednej szóstej przypadków, z czego niemal połowa osób sygnalizujących sytuacje wykluczenia spotkała się z odmową pomocy ze strony grona nauczycielskiego. Trudności w otrzymywaniu wsparcia ze strony personelu szkolnego zauważali także świadkowie wydarzeń.

Osoby LGBTQIA częściej nie przychodziły do szkoły ze względu na zaniżone poczucie bezpieczeństwa, miały też tendencję do unikania sporej części przestrzeni szkolnych z uwagi na lęk przed doświadczeniem wykluczenia i przemocy.

Zgodnie z raportem, większość badanych nie decydowała się na udział w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie, mimo że miała taką możliwości. Lekcje te prowadzone były przez osoby o różnych specjalizacjach nauczycielskich.

Jak dowodzą autorzy raportu, większość przebadanych szkół nie ma żadnych zapisów odnoszących się do przeciwdziałania dyskryminacji.

"Młodzież LGBTQIA nie czuje się bezpiecznie w szkołach, trudno się temu dziwić, gdy czytamy o przypadkach dyskryminacji, a politykę antydyskryminacyjną wprowadziła jedna szkoła w Krakowie" – stwierdził współautor badania Wit Kania.

Raport kończy się rekomendacjami, zarówno dla szkół, jak i dla jednostek sprawujących kontrolę nad szkołami, jak np. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Osoby LGBTQIA – społeczność obejmująca m.in. lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe, interpłciowe, aseksualne.(PAP)

Autor: Beata Kołodziej

Przeczytaj także