Warszawa inauguruje kampanię "16 dni" przeciw przemocy wobec kobiet

Warszawa inauguruje kampanię "16 dni" przeciw przemocy wobec kobiet

W środę Warszawa zainaugurowała kampanię "16 dni" przeciw przemocy wobec kobiet. Miejska kampania potrwa od 25 listopada do 10 grudnia. Elementami tegorocznej edycji są m.in. spoty w komunikacji miejskiej i internecie "Przemoc karmi się milczeniem".

Kampania "16 dni" przeciw przemocy wobec kobiet jest akcją zainicjowaną w 1991 roku przez Women's Global Leadership Institute przy amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa. Od tamtego czasu kampania trwa od 25 listopada (Międzynarodowego Dnia Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka).

"Jeszcze długo będziemy musieli stosować się do zaleceń zachowania dystansu społecznego. W tym czasie osoby doświadczające przemocy, zmuszone do pozostawania w miejscu zamieszkania ze swoim oprawcą, są w bardzo trudnej sytuacji. Niezależnie od koronawirusa, miasto nieprzerwanie świadczy pomoc w tym zakresie" - powiedziała o stołecznej odsłonie kampanii Aldona Machnowska–Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy. Jak podkreśliła, miasto po raz kolejny bierze w niej udział. "To apel do naszej ludzkiej wrażliwości i uważności na los drugiego człowieka" - dodała.

Elementami tegorocznej edycji kampanii są m.in. spoty w komunikacji miejskiej i internecie "Przemoc karmi się milczeniem", pokazujące jak ważna jest interwencja świadków przemocy, która może pomóc przerwać tragedię. W ramach kampanii miasto przygotowało również ulotkę dotyczącą praw osób po przemocy seksualnej, która trafi do szpitali nadzorowanych przez miasto.

W kontekście kampanii miasto zwraca też uwagę, że epidemia nie zakończyła zjawiska przemocy domowej. "Co więcej, konieczność pozostawania w domu zwiększa ryzyko wystąpienia agresywnych zachowań i przemocy wobec członków rodziny" - wskazano.

"Dane za pierwsze trzy kwartały tego roku, przekazane nam przez organizacje pozarządowe, które na zlecenie miasta realizują zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pokazują, że nastąpił spory wzrost liczby osób objętych pomocą. Z zebranych informacji wynika, że w porównaniu z I kwartałem, kiedy dopiero wybuchła pandemia, w III kwartale nastąpił wzrost liczby osób objętych pomocą o 15 proc." - powiedziała Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, pełnomocniczka prezydenta Warszawy do spraw kobiet.

Jak dodała, jednocześnie w II i III kwartale tego roku nastąpił znaczny wzrost liczby porad psychologicznych (o 13 proc.) i prawnych (o 35 proc.) udzielonych osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Z powodu pandemii zmieniła się również forma poszukiwania pomocy. W porównaniu z zeszłym rokiem, osoby doznające przemocy częściej zwracały się po pomoc drogą mailową.

W Warszawie kobiety dotknięte przemocą mogą szukać pomocy m.in. pod numerem bezpłatnego, całodobowego telefonu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 800 120 002. "Co ważne, wszystkie informacje o pomocy dostępnej w Warszawie w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej znajdują się na miejskiej stronie um.warszawa.pl/antyprzemocowa. W ramach kampanii zostanie również uruchomiona ukraińska wersja portalu" - podkreśla stołeczny magistrat. (PAP)

autorka: Natalia Kamińska

 

Przeczytaj także