3 mln zł na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi

3 mln zł na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi

3 mln zł przeznaczyliśmy na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” - poinformował PAP w środę wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

W ramach programu "Od zależności ku samodzielności" jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dotacje od 30 tys. zł do 100 tys. zł na realizację projektów mających na celu wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin. "Chcemy podnosić ich możliwości samodzielnego funkcjonowania w życiu" - podkreślił w rozmowie z PAP Szwed.

Jak tłumaczył, program podzielony został na cztery obszary, tzw. moduły: moduł I dotyczący wsparcia rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi; moduł II - samopomoc; moduł III polegający na umożliwieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia oraz moduł IV – integracja i innowacyjność.

Szwed poinformował, że w tegorocznej edycji programu zakwalifikowane zostały 42 oferty na łączną kwotę 3 mln zł. "Rozdysponowaliśmy je na poszczególne projekty na kwoty od 30 tys. do nawet 100 tys. i mam nadzieję, że będą dobrze wykorzystane, bo ta pomoc w tym zakresie jest naprawdę potrzebna" - zaznaczył wiceminister.

Wśród propozycji, które zyskały dofinansowanie, wymienił m.in. projekty związane z rozwojem tanecznym i muzycznym osób z zaburzeniami psychicznymi, z przełamywaniem barier oraz aktywizacją i motywacją do samorozwoju. (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk