Koronawirusem na świecie zakaziło się już ponad 40 mln ludzi

Koronawirusem na świecie zakaziło się już ponad 40 mln ludzi

Do Polski trafiają również studenci w ramach różnego rodzaju programów NAWA, choć według informacji tej agencji - spadku nie ma. "Po zamknięciu naborów w programach dedykowanych studentom zagranicznym, stwierdzić możemy, iż sytuacja epidemiologiczna nie zredukowała liczby kandydatów. W naborach do programów studenckich odnotowaliśmy większą liczbę wniosków w porównaniu do roku ubiegłego" - przekazała PAP agencja. Największy liczbę wniosków NAWA odnotowała w programie im. Ignacego Łukasiewicza, skierowanego do studentów z krajów rozwijających się.

Według danych Fundacji Edukacyjnej Perspektywy jeszcze w styczniu 2020 r. w Polsce kształciło się 85 tys. studentów obcokrajowców. Dominującą zagraniczną grupą byli Ukraińcy (ponad 39 tys. w roku akademickim 2018/2019, co stanowi 50 proc. wszystkich zagranicznych żaków) i Białorusini (ponad 7 tys., 9 proc.). W roku akademickim 2020/21 może się to zmienić. Niepewność dotycząca możliwości przekraczania granic państw i perspektywa ewentualnych, kolejnych obostrzeń spowodowała, że część studentów rezygnuje z możliwości uczenia się w zagranicznych uczelniach.

Ministerstwo nauki odniosło się też do kwestii umiędzynarodowienia badań na uczelniach. Powołało się na analizy branżowego portalu dla naukowców Research Gate - z których wynika, że aktywność naukowa nie spada, ale zmienia formę. "Część naukowców spędza mniej czasu w laboratoriach, nadal jednak trwa praca zdalna nad naukowymi projektami i rozwija się międzynarodowa współpraca w przestrzeni online. (...) Co ciekawe, naukowcy w badaniu ankietowym wspomnianego portalu wskazują, że sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, otwiera drogę do bardziej nieformalnej i szybszej współpracy międzynarodowej" - zauważyło MNiSW. (PAP)

Szymon Zdziebłowski