Maseczki ochrona przed COVID-19. Jak wybrać prawidłową maskę.

Maseczki ochrona przed COVID-19. Jak wybrać prawidłową maskę.

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają noszenie maseczek i zgłaszanie się do lekarza wszystkim osobom mającym gorączkę, trudności z oddychaniem, kichającym i kaszlącym.

"Maseczki służą przede wszystkim do ochrony osób zakażonych, aby nie stanowili zagrożenia dla otoczenia. Noszone przez osoby niezakażone bardziej działają na dobre samopoczucie noszących, niż mają znaczenie epidemiologiczne. Maseczki powszechnie stosowane, np. w służbie zdrowia, mają tak duże pory, że ich skuteczność pod względem blokowania drobnoustrojów wydostających się z wydychanym powietrzem jest znikoma" - wyjaśnił płk prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski, kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego.

coronavirus 4817450 1280

WHO informuje na swoich stronach, że maska nie ochroni przed infekcją, a nawet może stać się jej źródłem, jeśli nosząca ją osoba lekceważy inne działania profilaktyczne, szczególnie mycie rąk mydłem lub odkażanie ich żelem z alkoholem.

"Nosząc maskę w strefie zagrożenia minimalizujemy ryzyko zakażenia - natomiast ważne jest, aby stosować się do terminów przydatności do użycia, gdyż na filtrach gromadzą się mikroorganizmy i one też mogą stanowić źródło zakażenia” podkreśla dr n. biol. Agnieszka Chojecka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny.

Dlatego warto zapoznać się z podstawowymi oznaczeniami maseczek, czym różnią się oznaczenia:  FPP2 czy FPP3, w jakim stopniu każda z nich chroni przed infekcją.

Maski oznaczone klasą FFP2 powinny przechwytywać co najmniej 94% cząstek znajdujących się w powietrzu, których wielkość nie przekracza o 0,6 μm (mikrometrów). Maseczki z klasą FFP3 chronią przed 99 % zanieczyszczeń o 0.6μm( mikrometrów).

Maski oznaczane są też innymi symbolami:

NR oznacza półmaskę jednorazowego użytku, dopuszczalny czas jej stosowania to osiem godzin.

R oznacza półmaskę wielokrotnego użytku.

D oznacza stosowanie dla tzw. pyłu dolomitowego (maski z tym oznaczeniem stosuje się przy pracy w zapylonych pomieszczeniach).

Badania z 2008 roku potwierdzają, że noszenie masek zapewnia ochronę, która pozwala obniżyć o 70-80 proc. ryzyko infekcji grypą, przy czym konieczne jest równoczesne  zachowanie higieny – przede wszystkim unikanie dotykania oczu, ust, nosa, regularne mycie dłoni, unikanie miejsc publicznych, reagowanie na pojawienie się zagrożenia w najbliższym otoczeniu. Należy też zwrócić uwagę, że używane przez nas maseczki powinny być oznakowane znakiem CE, co oznacza, że zostały prawidłowo zaprojektowane i wykonane z właściwych materiałów.