Nowa pracownia w Centrum Onkologii w Gliwicach

Nowa pracownia w Centrum Onkologii w Gliwicach

Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów rozpoczął pracę w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym, w oddziale w Gliwicach. Jednostka zajmuje się diagnostyką dziedzicznych nowotworów i diagnostyką molekularną.

"W najbliższych planach mamy uruchomienie nowoczesnej diagnostyki genetycznej dla pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi, obejmującej ocenę pełnej sekwencji genów, które najczęściej ulegają mutacji w dziedzicznej postaci tego nowotworu. Zamierzamy również wprowadzić diagnostykę molekularną opartą o technologię sekwencjonowania nowej generacji w materiale archiwalnym pobranym z guza od pacjentów z zaawansowanym rakiem płuc. Pozwoli to na uzyskanie wyniku dla wielu genów jednocześnie" – poinformowała kierowniczka zakładu dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska.

Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej zajmuje się diagnostyką dziedzicznych nowotworów - m.in. raka piersi, raka jelita grubego, raka rdzeniastego tarczycy - oraz diagnostyką molekularną, konieczną w terapiach celowanych w onkologii w przypadku raka jajnika, raka płuca, raka jelita grubego, czerniaka.

Uczestniczy on też w zewnętrznej europejskiej kontroli jakości dla badań genetycznych i molekularnych w zakresie raka jelita grubego, raka płuc, raka piersi i jajnika oraz czerniaka. W Zakładzie pracują diagności laboratoryjni ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej, a także biolodzy molekularni.

Zakład powstał z połączenia dwóch jednostek – Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Genomiki Funkcjonalnej działającej do tej pory w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej oraz Pracowni Diagnostyki Molekularnej, funkcjonującej dotychczas w strukturze Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów. Zajął pomieszczenia po Centrum Badań Translacyjnych, które przeniosło się do innej części gliwickiego instytutu. (PAP)

autorka: Anna Gumułka