Osłony twarzy to skuteczne środki ochronne przed wirusami

Osłony twarzy to skuteczne środki ochronne przed wirusami

Sytuacja związana z epidemią COVID-19 spowodowała gwałtowny spadek podaży środków ochrony indywidualnej. W branży medycznej spowodowało to paraliż dostępności niezbędnego ekwipunku. Nie zawsze wystarczały zasoby magazynowe szpitali, a wiele placówek w mediach społecznościowych zwracało się z apelem o dostarczanie niezbędnych produktów ochronnych. Jak się okazało, zabrakło także rezerw, którymi dysponowanych przez instytucje państwowe i samorządowe, nadzorujące pracę placówek medycznych.

Pełnym asortymentem zabezpieczającym personel medyczny przed zagrożeniami biologicznymi są: kombinezon, czepek, rękawice, maski ochronne, a w przypadku stosowania półmaski jednorazowej także gogle lub okulary ochronne, a dodatkowo najlepiej przyłbica osłaniająca twarz i usta.

Ze względu na deficyty hurtowni BHP oraz wysokie zapotrzebowanie na środki nie tylko w branży medycznej, ale także np. w branży spożywczej, wprowadzono zasady stosowania ww. środków w nieco uszczuplony sposób. Zalecenia te zostały poparte badaniami amerykańskich epidemiologów, a także aprobowane przez WHO. A to dlatego, że część pracowników personelu medycznego, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z izolowanymi chorymi, w celu profilaktycznym musiała zacząć stosować część środków, bez radykalnego izolowania się w pełnym ekwipunku wyżej wymienionym.

Bardzo podobna sytuacja nastała głównie w branży spożywczej, dlatego wprowadzono do użytku profilaktyczne rękawice, maseczki, a także przyłbice ochronne. Środki te nie chronią pracownika całkowicie izolując go od potencjalnych drobnoustrojów, ale w sposób znaczący ograniczają jego ekspozycję na zagrożenie, co w dalszej konsekwencji zmniejsza prawdopodobieństwo zarażenia niemal do zera. Świadczy o tym chociażby właśnie doskonale zabezpieczona w czasach epidemii branża spożywcza, gdzie sklepy z nałożoną kwarantanną można policzyć na palcach jednej ręki w skali całej Polski.

przyłbica z logotypem bok

Jednym ze skutecznych środków stosowanych w profilaktyce przeciwwirusowej jest przyłbica osłaniająca nie tylko oczy, ale całą twarz. Pozwala to znacząco ograniczyć ilość drobnoustrojów, co ma bardzo istotne znaczenia nawet jeśli miałoby dojść do infekcji.

Pojawiło się bardzo wielu nowych producentów przyłbic ochronnych. Działalnością taką, zarówno komercyjną jak i charytatywną, zajęły się nie tylko organizacje na co dzień działające w branży druku 3D, ale także nawet wydziały sztuki uczelni wyższych, gdzie działalność dydaktyczna została zawieszona i przeniesiona jak większość sektorów, do komunikacji zdalnej.

Kryteria funkcjonalności, zarówno przyłbic ochronnych, jak i pozostałych środków ochrony osobistej, zostały określone przez Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz opublikowane na stronach rządowych. Mowa w nich o tym, że tzw. przyłbica powinna osłaniać obszar oczny oraz twarz użytkownika, w tym usta, nos oraz czoło. Osłona twarzy powinna być wykonana z materiałów niepalnych.

Mowa jest także o minimalnych wymiarach pokrycia chronionego obszaru oczu i twarzy, gdzie wysokość osłony nie powinna być mniejsza niż 150 mm. Określono także kryterium dla współczynnika przepuszczania światła – nie mniej niż 74,4 %. Oznacza to, że osłona twarzy nie powinna być znacząca przyciemniana jak ma to miejsce, m.in. w przypadku różnego typu okularów.

 

przyłbica z logotypem pakiet

KUP TERAZ W TAL-COM BAZAR

Tak przygotowane osłony twarzy, powinny zapewnić skuteczną ochroną osłaniającą twarz przed drobnoustrojami z zapewnieniem podstawowowych parametrów bezpieczeństwa pracy.