Pielęgniarz z Katowic laureatem stypendium Królowej Szwecji

Pielęgniarz z Katowic laureatem stypendium Królowej Szwecji

Pielęgniarz pracujący w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Radosław Romanek otrzymał międzynarodową Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji.

Już po raz piąty w Polsce osoby studiujące pielęgniarstwo oraz pielęgniarki i pielęgniarze mieli szansę ubiegać się o międzynarodową Nagrodą Pielęgniarską Królowej Szwecji - Queen Silvia Nursing Award (QSNA). Stypendium przyznawane jest w Szwecji, Finlandii, Polsce, Niemczech, Litwie oraz na Uniwersytecie w Waszyngtonie. Organizatorem QSNA w Polsce jest Fundacja Medicover.

"Rok 2020 zdominowany był przez COVID-19 i stawiał przed nami wiele wyzwań, szczególnie w opiece zdrowotnej. Dlatego, wszyscy partnerzy QSNA podjęli decyzję, aby w ramach tej wyjątkowej edycji nagrodzić pomysły, które mają na celu usprawnienie opieki zdrowotnej w czasach pandemii" – powiedział w środę prezes Fundacji Medicover Marcin Radziwiłł.

Stypendium to 25 tys. zł i udział w stażu w sektorze zdrowia i opieki u polskich i międzynarodowych partnerów. Laureatem piątej polskiej edycji QSNA został Radosław Romanek. Jego zwycięski pomysł to "Pielęgniarska opieka środowiskowa ozdrowieńców COVID-19". Laureat chciałby stworzyć program, mający na celu monitorowanie stanu zdrowia pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia udaru mózgu, zakrzepicy oraz problemów z pamięcią krótkotrwałą.

Laureat w pierwszym etapie realizacji pomysłu zakłada realizację projektu pilotażowego, polegającego na przeprowadzeniu badań wśród personelu Górnośląskiego Centrum Medycznego, we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Obie placówki deklarują wsparcie w zakresie logistycznym, organizacyjnym, a także merytoryczno-naukowym. Po realizacji fazy pilotażowej, laureat zakłada powiększenie liczby osób badanych.

"COVID-19 nadal pozostaje tematem nowym. Potrzebujemy jak najwięcej informacji na jego temat. Stąd mój pomysł na monitorowanie stanu zdrowia ozdrowieńców, w szczególności pracowników medycznych. Wierzę w to, że wyniki przeprowadzonych badań dostarczą nowych danych i przyczynią się do rozwoju wiedzy, a może nawet profilaktyki w walce z następstwami COVID-19" – powiedział Radosław Romanek.

Członkowie komisji konkursowej zgodnie wybrali laureata, dostrzegając istotną potrzebę rozwoju badań naukowych na temat powikłań, jakie mogą być następstwem COVID-19. "Dotychczasowa aktywność laureata potwierdza, że jest on osobą wytrwale dążącą do celu, a także posiadającą wielką pasję do wykonywanego zawodu" – podkreśliła krajowa konsultant ds. pielęgniarstwa geriatrycznego dr Ewa Kądalska.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to stypendium ustanowione przez Swedish Care International w 2013 r. dla studentów pielęgniarstwa oraz pielęgniarek i pielęgniarzy. Laureat inicjatywy otrzymuje stypendium oraz możliwość odbycia stażu, którego celem jest międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie opieki pielęgniarskiej, w szczególności nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję. Nagroda ma na celu podkreślenie znaczenia roli pielęgniarki i pielęgniarza, a także wspieranie kształcenia ustawicznego. Nagroda Pielęgniarska Królowej Szwecji 2020 r. ma honorowy patronat Ministra Zdrowia oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Wzorem lat ubiegłych przyznano dodatkowe wyróżnienia od partnerów w Polsce. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyznała wyróżnienie oraz nagrodę w postaci tabletu dla Pani Małgorzaty Miller, studentki z Uczelni Medycznej Im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, która zgłosiła pomysł "Koordynator rodziny ds. COVID - 19".

Firma Essity - producent materiałów chłonnych - przyznał wyróżnienie oraz nagrodę w postaci 3500 zł dla Agnieszki Głuszczak, która zgłosiła pomysł "Działania lecznicze i pielęgnacyjne u pacjentów starszych z przewlekłymi ranami i obrzękami limfatycznymi". (PAP)

Autorka: Anna Gumułka