Ratownicy mogą wykonać pacjentowi test antygenowy w karetce

Ratownicy mogą wykonać pacjentowi test antygenowy w karetce

Ratownicy medyczni mogą pobrać wymaz z górnych dróg oddechowych pacjenta i wykonać test antygenowy w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2 w karetce, przed przyjazdem do szpitala – wynika ze zmiany rozporządzenia ministra zdrowia opublikowanego w Rządowym Centrum Legislacji.

Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego daje możliwość ratownikom medycznym w czasie stanu epidemii do pobierania wymazu z górnych dróg oddechowych pacjentowi oraz przeprowadzania testów antygenowych na obecność wirusa SARS-CoV-2 jeszcze w karetce, przed przyjazdem do szpitala.

"Projektowane rozporządzenie umożliwia ratownikom medycznym wykonywanie testów antygenowych na obecność choroby COVID-19 już na etapie przedszpitalnym” – zaznaczył resort w projekcie zmiany rozporządzenia.

Resort zauważył, że ratownik już w trakcie studiów „poznaje przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania profilaktycznego w najczęstszych chorobach bakteryjnych i wirusowych. Powinien też umieć rozpoznawać zarażenia wirusami i bakteriami”.

Zaznaczył też dalej, że producenci testów antygenowych dopuszczają, by przeprowadzała je osoba wykonująca z zawód medyczny (healthcare professional).

"Nie ma więc przeszkód, aby ratownik medyczny wykonywał test antygenowy” – napisał resort w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

Resort przypomniał też, że zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika ratownicy medyczni nie mają wprost nadanych uprawnień do pobierania materiału biologicznego, czyli wymazu z nosogardła i wykonania szybkiego testu antygenowego na obecność choroby COVID-19.

"Powoduje to przeniesienie szybkiej diagnostyki na szpitalne oddziały ratunkowe oraz izby przyjęć, co jest jednym z czynników wydłużających czas przyjęcia pacjenta na właściwy oddział” - wskazało Ministerstwo Zdrowia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Zostało skierowane do publikacji 30 listopada. „Jest to niezbędne z uwagi na konieczność wdrożenia natychmiastowej diagnostyki w kierunku zakażenia SARS-CoV-2” – napisano w OSR.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała