Ruszył nabór do programu wsparcia dla krakowskich artystów - „Zakupu dzieł”

Ruszył nabór do programu wsparcia dla krakowskich artystów - „Zakupu dzieł”

Ruszył nabór wniosków do drugiej edycji programu „Zakupu dzieł”, mającego finansowo wesprzeć krakowskich twórców, którzy w czasie pandemii stracili źródła dochodu – poinformowało w piątek biuro prasowe urzędu miasta.

„Miasto przeznaczy łącznie 120 tys. zł na wsparcie dla lokalnych artystów i twórców, którzy z powodu trwającej wciąż epidemii koronawirusa utracili źródła dochodu” – przekazała dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Katarzyna Olesiak.

Jak dodała, pierwsza edycja programu pozwoliła na udzielenie w 2020 r. pomocy finansowej 87 artystom.

„Zakupione wówczas dzieła z zakresu sztuk wizualnych, filmu, teatru, muzyki, tańca, literatury, animacji kultury, edukacji kulturowej i artystycznej, poszerzyły ofertę miejskich instytucji kultury – informuje” – wyjaśniła.

Program jest skierowany do artystów lub twórców (osób fizycznych), którzy prowadzą działalność artystyczno-kulturalną lub zajmują się upowszechnianiem kultury na terenie miasta Krakowa, płacą tutaj podatki, aktualnie nie mają stałego lub czasowego zatrudnienia z umów cywilno-prawnych, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie pobierają świadczeń socjalnych (emerytura) z wyłączeniem renty dla osób z niepełnosprawnościami oraz nie otrzymują wsparcia na działalność artystyczną ze środków Gminy Miejskiej Kraków i podmiotów jej podległych.

W ramach programu „Zakupu dzieł” będą wspierane działania twórcze, dotychczas nieprezentowane, w szczególności z zakresu: sztuk wizualnych, filmu, teatru, muzyki, tańca, literatury, animacji kultury oraz edukacji kulturowej.

Składając wniosek należy przedstawić propozycję projektu wraz z harmonogramem i wyceną jego realizacji. Jedna osoba może złożyć jeden wniosek w ramach programu „Zakupu dzieł”, a przewidziane w nim wynagrodzenie za realizację dzieła może wynieść maksymalnie 2,5 tys. zł brutto.

Rozpatrywaniem wniosków zajmie się komisja złożona z przedstawicieli Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz czterech miejskich instytucji kultury: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Centrum Kultury Podgórza, Krakowskie Forum Kultury, Nowohuckie Centrum Kultury.

Wnioski będą oceniane pod względem formalnym oraz merytorycznym – w oparciu o następujące kryteria: atrakcyjność i oryginalność projektu oraz forma jego realizacji, profesjonalizm i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy, zgodność dzieła z założeniami programu „Zakupu dzieł”, a także spójność koncepcji zadania z celami strategicznymi „Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030” oraz komplementarność działań służących jego realizacji.

Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie umowy o dzieło, którą z danym twórcą zawrze jedna z czterech miejskich instytucji kultury.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w ramach programu „Zakupu dzieł” można składać do 26 stycznia drogą elektroniczną lub osobiście. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej krakowskiego magistratu.

Program „Zakupu dzieła” jest realizowany w ramach pakietu działań pomocowych „Kultura odporna”.(PAP)

Przeczytaj także