50 mln zł dofinansowania trafi do 40 organizatorów transportu zbiorowego

50 mln zł dofinansowania trafi do 40 organizatorów transportu zbiorowego