Indie czwartym krajem na świecie z napędem hipersonicznym

Indie czwartym krajem na świecie z napędem hipersonicznym